برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير پتاسيم و آهن بر رشد، ميزان تجمع يون ها و برخي صفات بيوشيميايي گياه برنج (رقم طارم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

پتاسيم و آهن از عناصر غذايي ضروري در گياهان هستند. مصرف متعادل اين عناصر سبب افزايش محصول و بهبود كيفي آن در گياهان زارعي مي گردد و چنانچه اين عناصر در حد كمبود يا سميت باشند موجب كاهش عملكرد خواهند شد. سميت آهن ممكن است با افزايش ميزان پتاسيم كاهش يابد. هدف اصلي از اين تحقيق ارزيابي تاثير سطوح مختلف پتاسيم و آهن بر رشد، ميزان انباشته شدن يون ها و برخي صفات بيوشيميايي در گياه برنج بود. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام شد. تيمارها شامل 4 سطح آهن (2، 10، 50 و 100 ميلي گرم در ليتر به صورت (FeEDTA و سه سطح پتاسيم (0.5، 5، 10 ميلي مول به صورت (KCl بود. گياهان به مدت 6 هفته در محيط كشت شني و با استفاده از محلول يوشيدا در گلخانه رويانده شدند. نتايج نشان داد كه افزايش غلظت پتاسيم در محلول غذايي موجب افزايش معني دار غلظت پتاسيم در بخش هوايي و ريشه گياه شد، اما اين افزايش تاثيري بر وزن تر و خشك گياه نداشت. كمبود آهن در محلول غذايي (2 ميلي گرم در ليتر) موجب كاهش چشمگير وزن تر و خشك كلروفيل و نيز قندهاي محلول در هر سه سطح پتاسيم شد. بالاترين وزن تر و خشك در تيمار 10 ميلي گرم در ليتر آهن مشاهده شد. وزن بخش هوايي در تيمارهاي 50 و 100 ميلي گرم در ليتر آهن چندان تحت تاثير قرار نگرفت، اما وزن ريشه شديدا كاهش يافت. افزايش غلظت آهن در محلول غذايي موجب افزايش ميزان آهن در بخش هوايي و ريشه گياه شد، اما تجمع آهن در ريشه بسيار بالاتر بود. افزايش پتاسيم تاثير معني داري بر تخفيف اثرات زيان بار كمبود آهن نداشت. برنج رقم طارم احتمالا با تجمع آهن در ريشه به سطوح آهن بالا مقاوم است بطوري كه رشد گياه در غلظت 100 ميلي گرم در ليتر آهن بدون تاثير معني دار در رشد بخش هوايي آن مشهود بود. هر چند شيوع سميت آهن در اين غلظت با كاهش رشد ريشه مشخص شد. آزمايش هاي بيشتر با غلظت زيادتر آهن و نيز آزمايش هاي مزرعه اي براي تاييد نتايج لازم است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 406
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی