برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مراكز بهداشتي درماني دولتي و تعاوني از نظر دستاوردهاي ارايه خدمات و مراقبتهاي اوليه سلامتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز کشوری مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مشاركت بخش دولتي و خصوصي نوعي خصوصي سازي است كه در آن بر خلاف خصوصي سازي كامل، مشاركت بخش دولتي در ارايه خدمات ادامه دارد. در ايران نيز در راستاي مشاركت بخشهاي دولتي بدنبال توافق انجام يافته بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در سطح استان اقدام به ايجاد تعاوني هاي بهداشتي نمود. در اين مطالعه عملكرد فرايندهاي ارايه خدمات بهداشتي در تعاوني ها با مراكز بهداشتي درماني مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش كار: اين پژوهش بصورت يك مطالعه تحليلي انجام شد، كه در آن دو گروه از مراكز بهداشتي درماني با مديريت دولتي و تعاوني از نظر عملكرد فرايندهاي ارايه خدمات بهداشتي مورد مقايسه قرار گرفتند. جامعه آماري شامل كليه دفاتر، پرونده ها و آمار ماهانه مراكز بهداشتي درماني مورد بررسي در فاصله بهمن 1381 تا فروردين 1382 بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي
SPSS, EPI INFO مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از تستهاي آماري t و x2 شد.
نتايج: درصد پوشش تنظيم خانواده،‌ مراقبت از كودكان كمتر از يك سال، مراقبت از كودكان يك الي شش سال،‌ مراقبت از زنان باردار و تعداد خانوارهاي تحت پوشش يك رابط در مراكز بهداشتي و درماني تعاوني بيشتر از مراكز بهداشتي و درماني دولتي بود. در رابطه با تاخير در مراقبت گروههاي هدف، ميانگين مدت تاخير در غالب موارد در مراكز بهداشتي درماني تعاوني نسبت به مراكز دولتي كمتر بود. ميانگين تعداد ويزيت هاي غربالگري جمعيت تحت پوشش، ويزيت هاي سرپايي، مراقبت از بيماران تحت پوشش، مشاوره، تزريقات و پانسمان و پيگيري در مراكز تعاوني بيشتر از مراكز دولتي بود. ميانگين ارايه خدمات تنظيم خانواده، ايمن سازي، صدور كارت تندرستي و كلرسنجي در مراكز دولتي بيشتر از مراكز تعاوني بود اما اختلاف معني دار آماري ما بين دو گروه مذكور در رابطه با اين فرايندها ديده نشد. در تعاونيهاي بهداشتي در مقايسه با مراكز دولتي اطلاعات ثبت شده در فرمهاي آمار ماهيانه مراقبت از كودكان زير يك سال، مراقبت از كودكان بالاي يك سال، ويزيت هاي دوره اي و واكسيناسيون تطابق بيشتري با اطلاعات ثبت شده در دفاتر و پرونده ها دارا بودند.
نتيجه گيري: عملكرد فرايندهاي ارايه خدمات بهداشتي از طريق مراكز بهداشتي درماني تعاوني در مقايسه با مراكز بهداشتي درماني دولتي خوب بلكه شاخصهاي موجود نشان دهنده نتايج بهتري در بيشتر زمينه ها مي باشند و اين بدين معني است كه يك ساختار خصوصي با نظارت بخش دولتي برنامه هاي ملي و كشوري را بمانند ساير مراكز دولتي به انجام ميرساند با اين تفاوت كه در خصوص تامين نيروي انساني حقوق كاركنان و مديريت و اداره اين مراكز بار كمتري به دولت وارد ميشود و زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي در حوزه بهداشت گسترش يافته و در اشتغال نيروهاي انساني تربيت شده هم بستر مناسبي را فراهم مي آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی