3 SID.ir | انطباق و هنجاريابي آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

انطباق و هنجاريابي آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی
 
چکیده: 

هدف: انطباق و هنجاريابي آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا براي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه هاي شهر تهران (آزاد و دولتي).
روش: پس از ترجمه و اجراي اوليه آزمون روي تعدادي از دانشجويان، فرم اصلاح شده به وسيله 1000 دانشجو از پنج گروه تحصيلي علوم پزشكي، علوم انساني، فني و مهندسي، هنر و علوم پايه كه به صورت در دسترس انتخاب شده بودند، تكميل شد. براي تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي پيرسون، رتبه درصدي
z و t براي سه مهارت ارزشيابي، تحليل و استنباط و نمره كل بر اساس جنس، براي هر يك از پنج گروه تحصيلي و كل دانشجويان و همچنين آزمون هاي همخواني دروني (آلفاي كرونباخ و دو نيم كردن) استفاده شد.
يافته ها: پايايي فرم انطباق يافته آزمون با استفاده از روش دو نيم كردن 0.78 و با استفاده از محاسبه آلفاي كرونباخ براي مهارت ارزشيابي 0.79، براي مهارت تحليل 0.75، براي مهارت استنباط 0.91 و براي كل آزمون 0.83 به دست آمد. به علاوه ميانگين نمرات مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان همه رشته هاي دانشگاه هاي تهران از نمرات چند دانشگاه آمريكايي به طور بارز و معني داري كمتر بود.
نتيجه گيري: پايايي فرم انطباق يافته آزمون مطلوب مي باشد و هنجاري آن براي دانشجويان شهر تهران محاسبه و ارايه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی