نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، خیابان نیستان، نیستان 8
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نظريه هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل موثر بر موفقيت و هم چنين پيشگيري اوليه از اختلالات رواني فراهم مي كند. بر اساس شواهد، افرادي كه مهارت هيجاني دارند در هر حيطه اي از زندگي ممتاز هستند. با توجه به اين كه دانشجويان آينده سازان جامعه هستند،‌ هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت عمومي در دانشجويان است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش متشكل از كليه دانشجويان دختر و پسر دوره كارشناسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار است كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82 مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه مورد نظر 230 نفر از دانشجويان كارشناسي بود كه با روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند و براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه جمعيت شناسي محقق ساخته پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه هوش هيجاني ماير استفاده شد. روش هاي آماري مورد استفاده ضريب همبستگي پيرسون،‌ ضريب تعيين رگرسيون ساده،‌ رگرسيون چندگانه با روش گام به گام،‌ آ‍زمون تي و تحليل واريانس چند متغيري است.يافته ها: يافته هاي پژوهش رابطه 0.68- را بين هوش هيجاني و سلامت عمومي نشان مي دهد. يعني 46 درصد تغييرات سلامت عمومي را هوش هيجاني پيش بيني مي كند. نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه بازسازي احساسات بهترين پيش بيني كننده سلامت عمومي مي باشد. در مقايسه هوش هيجاني دختران و پسران، پسران از هوش هيجاني بالاتري برخوردار مي باشند و نتيجه مقايسه سلامت عمومي دختران و پسران سلامت عمومي بيشتر در پسران را نشان مي دهد.نتيجه گيري: هوش هيجاني از عوامل ارتقاي سلامت عمومي و پيشگيري از اختلالات رواني مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروجردی، ر.، و خان زاده، ع. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 14(2 (مسلسل 44)), 110-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72901Vancouver : کپی

خسروجردی راضیه، خان زاده علی. بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1386 [cited 2022May24];14(2 (مسلسل 44)):110-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72901IEEE : کپی

خسروجردی، ر.، خان زاده، ع.، 1386. بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 14(2 (مسلسل 44)), pp.110-116. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72901. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 398 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی