برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 57 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران از حقوق بيمار و عوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق از ديدگاه آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حمايت از حقوق بيمار توسط پرستاران تنها زماني امكان پذير است كه آنان آگاهي لازم را در اين زمينه داشته و همچنين شرايط مناسب براي رعايت اين حقوق فراهم باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك بررسي توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي است كه در آن 554 نفر از پرستاران شاغل تمام وقت در بخش هاي عمومي بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران كه حداقل 6 ماه سابقه كار داشتند به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش بود. بخش اول مشخصات فردي، بخش دوم شامل عباراتي براي سنجش آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و بخش سوم شامل يك سوال باز مربوط به عوامل تسهيل كننده رعايت حقوق بيماران از ديد پرستاران بود. تجزيه و تحليل يافته ها به كمك روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون مجذور كاي، ضريب همبستگي پيرسون) و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد پرستاران در مورد حقوق بيمار از آگاهي بالايي برخوردارند (5/95%) همچنين عوامل تسهيل كننده رعايت حقوق بيماران از ديد پرستاران بر حسب زمينه ايجاد آن ها در سه گروه عوامل سازماني، عوامل كاركنان (پزشك و پرستار و...) و عوامل مربوط به دريافت كنندگان خدمات (بيمار، مددجو) طبقه بندي شدند. از عوامل سازماني فراهم كردن امكانات و تجهيزات ضروري و وجود نيروي كار به تعداد كافي، از عوامل مربوط به کارکنان تناسب تعداد پرستار با بيمار و آموزش رعايت حقوق بيمار به كاركنان و از عوامل مربوط به دريافت كنندگان خدمات، افزايش آگاهي بيماران در زمينه حقوق و مسووليت هاي خود، بيشترين موارد را به خود اختصاص داده بودند.
نتيجه گيري: هر چند كه پرستاران مورد مطالعه از آگاهي بالايي نسبت به مفهوم حقوق بيماران برخوردارند ولي از ديد آنان رعايت اين حقوق ملزوماتي را مي طلبد كه در حال حاضر موجود نبوده و اين مقوله مهم اخلاقي را با مشكل مواجه مي كند، لذا به نظر مي رسد بذل توجه مسوولين از اهميت ويژه اي در احقاق حقوق بيمار برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هوشمند، ع.، و جولایی، س.، و مهرداد، ن.، و بحرانی، ن. (1385). آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر تهران از حقوق بیمار و عوامل تسهیل کننده رعایت این حقوق از دیدگاه آن ها. حیات, 12(4), 57-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72736Vancouver : کپی

هوشمند عباس، جولایی سودابه، مهرداد ندا، بحرانی ناصر. آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر تهران از حقوق بیمار و عوامل تسهیل کننده رعایت این حقوق از دیدگاه آن ها. حیات. 1385 [cited 2021September16];12(4):57-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72736IEEE : کپی

هوشمند، ع.، جولایی، س.، مهرداد، ن.، بحرانی، ن.، 1385. آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر تهران از حقوق بیمار و عوامل تسهیل کننده رعایت این حقوق از دیدگاه آن ها. حیات, [online] 12(4), pp.57-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72736. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی