برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  25 , شماره  87 ; از صفحه 89 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ضخامت اينتيما- مدياي شريان كاروتيد در سونوگرافي با شدت درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي در مبتلايان به آنژين صدري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رادیولوژی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات همه گيري شناختي متعددي در دست است كه بر اساس آن افزايش ضخامت اينتيما-مدياي شريان كاروتيد (IMT) مي تواند به عنوان پيش گويي كننده بيماري هاي قلبي عروقي به كار رود. در اين مطالعه كوشيده شد اختلاف IMT در 2 گروه بيماران داراي درگيري عروق كرونر و بدون درگيري عروق كرونر بر حسب آنژيوگرافي مورد مقايسه قرار گيرد.
روش ها: اين مطالعه مورد-شاهدي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ثابت انجام گرفت. 35 بيمار با آنژيوگرافي کرونري غير طبيعي در گروه مورد قرار گرفتند و همين تعداد از افراد با آنژيوگرافي کرونري طبيعي براي گروه شاهد به صورت تصادفي انتخاب شدند. مبتلايان به ديابت يا بيماري مزمن کليوي از مطالعه خارج شدند.
IMT شريان کاروتيد دو گروه در شريان هاي کاروتيد داخلي، مشترک و بولب دو طرف محاسبه و وجود پلاک در شريان هاي کاروتيد نيز در دو گروه ثبت شد. ميانگين IMT و وجود پلاک در شريان هاي کاروتيد دو گروه با آزمون هاي آماري t-test، مجذور کاي و در صورت لزوم من-وتيني مقايسه گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 59 بيمار (27 زن و 32 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند که 33 نفر درگروه مورد و 29 نفر در گروه شاهد بودند. در بررسي يافته ها اختلاف معني دار آماري بين ميانگين
IMT شريان كاروتيد مشترك در 2 گروه يافت نشد (0.069=p). از سوي ديگر ميانگين اين شاخص در شريان كاروتيد داخلي و بولب در 2 گروه اختلاف معني  دار آماري داشت (0.004=p و 0.01=p). فراواني وجود پلاک جدار کاروتيد در سونوگرافي در گروه مورد به صورت معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (0.001=p). در مدل رگرسيون لجستيک مشخص شد که در گروه مورد احتمال وجود پلاک 5.9 برابر گروه شاهد بود. بين IMT کاروتيد مشترک و سن افراد در هر دو گروه رابطه معني داري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص شد بين آترواسکلروز عروق کرونر و شواهد ابتلا به آترواسکلروز در کاروتيد ارتباط وجود دارد. اولتراسوند يک روش تشخيصي ارزان قيمت، در دسترس و در عين حال غير تهاجمي است که مي تواند در مبتلايان به بيماري هاي کرونر، شواهد آترواسکلروزکاروتيد همزمان را نشان بدهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ادیبی، آ.، و صادقی، م.، و احمدی، ع. (1386). ارتباط ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 25(87), 89-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72567Vancouver : کپی

ادیبی آتوسا، صادقی معصومه، احمدی علیرضا. ارتباط ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1386 [cited 2021April10];25(87):89-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72567IEEE : کپی

ادیبی، آ.، صادقی، م.، احمدی، ع.، 1386. ارتباط ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 25(87), pp.89-96. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72567>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 436 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی