برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف پتاسيم و منيزيم بر كميت و كيفيت آفتابگردان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تعيين سطوح بهينه كودي براي رسيدن به عملكردهاي بالا يكي از اهداف مهم پژوهشهاي تغذيه‌اي است. در اين ميان عناصري كه با همديگر اثرات آنتاگونيستي دارند از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند چرا كه تعيين سطح بهينه يكي از آنها بدون در نظر گرفتن ديگري ممكن نبوده و با دخيل شدن ديگري، معادله بدست آمده تغيير مي كند. از آنجا كه پتاسيم و منيزيم از چنين وضعيتي برخوردارند طرح مذكور براي بررسي اثرات اصلي و متقابل اين دو عنصر در سال زراعي 81-1380 بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي بر روي آفتابگردان رقم گلشيد در سه تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خوي با پتاسيم و منيزيم قابل جذب به ترتيب 190 و 440 ميلي گرم در كيلوگرم خاك اجرا گرديد. بطوريكه پتاسيم در چهار سطح صفر(K0)، 45 (K1)، 90 (K2) و 135(K3) كيلوگرم K2O در هكتار از منبع سولفات پتاسيم و منيزيم در چهار سطح صفر(Mg0)، 50 (Mg1)، 100(Mg2) و 150(Mg3) كيلوگرم سولفات منيزيم در هكتار در نظر گرفته شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه با افزايش سطوح پتاسيم عملكرد دانه افزايش يافت و بيشترين عملكرد از بالاترين سطح پتاسيم (K3) يعني 135 كيلوگرم K2O در هكتار بدست آمد. با افزايش سطوح منيزيم تا سطح 100 كيلوگرم در هكتار (سولفات منيزيم) عملكرد افزايش و در بالاتر از آن اختلاف معني‌دار نبود و بهترين مقدار آن 50 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. مصرف پتاسيم و منيزيم وزن هزار دانه را افزايش ولي در ارتفاع بوته و قطر ساقه بي‌تأثير بود. قطر طبق با مصرف پتاسيم و منيزيم افزايش يافت ولي از لحاظ آماري معني‌دار نشد. اثرات متقابل بين K و Mg از نظر آماري معني‌دار نشد ولي بهترين تيمار از لحاظ عملكرد دانه از تركيب K2Mg1 (مصرف 90 كيلو گرم K2Oو 50 كيلوگرم سولفات منيزيم در هكتار) و از لحاظ قطر طبق و وزن هزار دانه از تركيب K3Mg2 (مصرف 135 كيلو گرم K2O و 100 كيلوگرم سولفات منيزيم در هكتار) حاصل شد. در نهايت نسبت مصرف كودهاي پتاسيمي به كودهاي منيزيمي براي خاكهاي اين منطقه در حدود 3 به 1 تعيين گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 277
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی