برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تغيير همپوشي تجمع هاي سلولي قشر به روش پيش نشانه کردن بر زمان واكنش تکليف توليد نيرو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
 
چکیده: 

فرايند برنامه ريزي حركتي (تعيين و آماده سازي پارامترهاي برنامه حرکتي)، يكي از موضوعات مورد بحث در کنترل حرکتي است. تحقيق حاضر به منظور شناخت بيشتر اين فرايند، با استفاده از روش پيش نشانه کردن پارامتر به بررسي اثر ميزان همپوشي تجمع هاي سلولي قشر مخ، مستقل از نوع پيش نشانه بر زمان واکنش (RT) پرداخت. بدين منظور 18 دانشجوي داوطلب در دامنه سني 25-20 سال با استفاده از دستگاه پيش نشانه کردن پارامتر، طي 5 جلسه تحت 6 وضعيت (2 وضعيت پيش نشانه اندام با همپوشي کم و زياد، 2 وضعيت پيش نشانه نيرو با همپوشي کم و متوسط، 2 وضعيت پيش نشانه جهت با همپوشي متوسط و زياد) قرار گرفتند. تکليف مورد بررسي توليد نيروي ايزومتريک بلافاصله پس از نمايش هدف بود. زمان واکنش در وضعيت هاي مختلف اندازه گيري شده و با استفاده از 3 تحليل واريانس 2 (همپوشي) در 4 (جلسه) با سنجش هاي مکرر تجزيه و تحليل شد. مطابق نتايج، فقط اثر اصلي همپوشي و جلسه معني دار بود (p<0.05). در وضعيت  هاي داراي پيش نشانه يکسان، با افزايش همپوشي RT به طور معني داري کاهش يافت. يافته ها نشان داد که موافق نظريه تجمع سلولي قشر، RT تابعي از ميزان همپوشي تجمع هاي سلولي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی