برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان دريافت و رضايت از مراقبت هاي دوران بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعات نشان داده است كه رضايت دريافت كنندگان مراقبت، از شاخص هاي مهم ارزيابي كيفيت خدمات است و يافتن جنبه هايي از خدمات كه موجب نارضايتي مي شود و سعي در رفع آن ها موثرترين راه افزايش كيفيت است. همچنين رضايت از كيفيت خدمات و رضايت از ويژگي هاي محل دريافت مراقبت ها، موجب افزايش استفاده از مراقبت ها شده و در نهايت، سرانجامِ بارداري را بهبود مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان دريافت و رضايت از مراقبت هاي دوران بارداري در بين زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1384 است.روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي تعداد 380 نفر از زنان باردار مراجعه كننده به 8 مركز بهداشتي- درماني و 2 بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1384 با توجه به آمار سه ماهه سوم به روش تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي شامل سوالاتي در خصوص مشخصات فردي، ميزان دريافت و رضايت از مراقبت هاي عاطفي، اطلاعاتي، جسماني و دسترسي به خدمات و خصوصيات محيط بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي آزمون x2 در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: در كل ميزان دريافت مطلوب مراقبت ها 4/53% و ميزان رضايت از مراقبت ها 7/54% بود. در مراكز بهداشتي ميزان مطلوب مراقبت ها و همچنين ميزان رضايت از مراقبت ها به ترتيب 56/1% و 5/57% و در بيمارستان ها به ترتيب 46% و 47% بوده كه تفاوت آماري معنادار بين مراكز بهداشتي و بيمارستان ها مشاهده شد (به ترتيب 003/0=p و 005/0=p). اين تفاوت مربوط به دريافت مراقبت هاي عاطفي و جسماني و رضايتمندي از مراقبت هاي عاطفي و دسترسي به خدمات و خصوصيات فيزيكي محيط مي باشد.نتيجه گيري: با توجه به اين كه ميزان مطلوب دريافت مراقبت و رضايت از مراقبت هاي دوران بارداري در كل كمتر از 60% و چيزي در حدود نيمي از افراد را شامل مي شود و در زمينه دريافت مراقبت هاي اطلاعاتي و ميزان دسترسي به خدمات و رضايت از مراقبت هاي اطلاعاتي و جسماني هم در مراكز بهداشتي درماني و هم بيمارستان ها بيشترين مشكل وجود داشته است، پيشنهاد مي شود كه مسوولين با جذاب كردن و مجهز كردن اين محيط ها به ويژه در بيمارستان ها و تامين تعداد مناسب كاركنان و برگزاري بازآموزي براي آن ها در مراكز بهداشتي و استقرار فرد مراقبت ثابت (استاد، رزيدنت، مربي مامايي) در كليه روزها در بيمارستان ها و لذا مراجعه مادران به همان فرد قبلي در هر مراجعه براي برقراري ارتباط و حمايت عاطفي و جسماني كافي، موجب استفاده بهتر و بيشتر از مراقبت هاي دوران بارداري گردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمولایی، س.، و خاکبازان، ز.، و کاظم نژاد، ا.، و آذری، م. (1386). میزان دریافت و رضایت از مراقبت های دوران بارداری. حیات, 13(2), 31-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72434Vancouver : کپی

میرمولایی سیده طاهره، خاکبازان زهره، کاظم نژاد انوشیروان، آذری مهناز. میزان دریافت و رضایت از مراقبت های دوران بارداری. حیات. 1386 [cited 2021December02];13(2):31-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72434IEEE : کپی

میرمولایی، س.، خاکبازان، ز.، کاظم نژاد، ا.، آذری، م.، 1386. میزان دریافت و رضایت از مراقبت های دوران بارداری. حیات, [online] 13(2), pp.31-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72434. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی