نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 80 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملكرد پنج رقم يونجه در شرايط شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
با توجه به اينكه حدود 7200 هكتار از اراضي كشاورزي استان قم اختصاص به كشت يونجه دارد و از طرفي حدود 60 درصد از اين اراضي با مشكل شوري مواجه هستند، اعمال مديريت مناسب از جمله بكار گيري ارقام متحمل به شوري در اين اراضي جهت دستيابي به بهترين شرايط توليد محصول ضروري به نظر مي رسد. به منظور دستيابي به مناسب ترين رقم يونجه از لحاظ عملكرد علوفه در اراضي شور، اين پژوهش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار و پنج رقم يونجه در سه مزرعه از اراضي شور بخش قمرود استان قم با شوري هاي آب 5، 7 و 5/10 و شوري هاي خاك 4/7، 2/9 و 4/13 دسي زيمنس بر متر (عمق 25-0 سانتي متر) براي مدت سه سال اجرا گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه در شوري هاي متفاوت بين ارقام يونجه از نظر عملكرد كمي و كيفي علوفه و صفات مورفولوژيكي تفاوت وجود دارد. به طوري كه با افزايش شوري ميزان عملكرد كمي علوفه و صفات مورفولوژيكي كاهش مي يابد. نتايج تجزيه مركب هر مزرعه نشان داد كه اثر سال براي صفات مورد بررسي معني دار است. در مزرعه كاشي پور، سال 1379 با ميانگين 78/57 تن علوفه تر و 06/17 تن در هكتار علوفه خشك و در مزرعه عابديني، سال 1379 با 25/44 تن علوفه تر و سال 1380 با 06/43 تن علوفه تر و 04/15 تن در هكتار علوفه خشك بيشترين عملكرد را دارا بودند. با توجه به مقايسه ميانگين ها مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه از بين ارقام مورد مطالعه يونجه هاي يزدي و همداني جزو، ارقام برتر بودند به طوري كه در مزرعه كاشي پور يونجه يزدي با 18/44 و 13 تن و يونجه همداني با 95/43 و 93/12 تن و در مزرعه عابديني يونجه بمي با 02/36 و 65/11 تن و يونجه همداني با 87/35 و 13/12 تن در هكتار به ترتيب بيشترين عملكرد علوفه تر و خشك را توليد نمودند و مي توان از آنها به عنوان ارقام مناسب براي منطقه قم نام برد. از نظر صفات مورفولوژيكي در مزرعه كاشي پور، از نظر ارتفاع بوته، تعداد گره و فاصله ميانگره يونجه رهناني و در مزرعه عابديني از نظر ارتفاع بوته يونجه رهناني، از نظر تعداد گره يونجه سي ريور و از نظر فاصله ميانگره يونجه همداني جزء ارقام برتر بودند ولي تفاوت معني داري بين ارقام مشاهده نگرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانیان، م.، و وکیل، ر.، و میرزاپور، م. (1383). مقایسه عملکرد پنج رقم یونجه در شرایط شور. علوم خاک و آب, 18(1), 80-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7238Vancouver : کپی

زمانیان محمد، وکیل رضا، میرزاپور محمدهادی. مقایسه عملکرد پنج رقم یونجه در شرایط شور. علوم خاک و آب. 1383 [cited 2022May22];18(1):80-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7238IEEE : کپی

زمانیان، م.، وکیل، ر.، میرزاپور، م.، 1383. مقایسه عملکرد پنج رقم یونجه در شرایط شور. علوم خاک و آب, [online] 18(1), pp.80-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7238. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2993 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی