برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 35 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه كيفيت زندگي و افسردگي در زنان با حاملگي طبيعي و پرخطر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: زنان با حاملگي پرخطر با تغييراتي در زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي روبرو مي شوند كه اين تغييرات مي تواند بر كيفيت زندگي و افسردگي آنان تاثير داشته باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير نوع حاملگي (پرخطر و طبيعي) بر كيفيت زندگي و افسردگي در زنان باردار انجام گرفته است.
روش بررسي: اين بررسي، يك مطالعه تحليلي از نوع مورد شاهدي است که بر روي 100 نفر (50 نفر گروه مورد، 50 نفر گروه شاهد) از زنان بارداري که جهت انجام مراقبت هاي دوران بارداري به مراكز بهداشتي - درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان مراجعه کرده بودند، انجام گرفته است. نمونه ها به صورت تصادفي انتخاب شدند، سپس با توجه به تعريف حاملگي پرخطر و حاملگي طبيعي، در يكي از دو گروه حاملگي طبيعي (گروه شاهد) و حاملگي پرخطر (گروه مورد) قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه سه قسمتي شامل مشخصات فردي، پرسشنامه فرم كوتاه (sf-36) و پرسشنامه سنجش افسردگي بك بود.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ميانگين امتياز كسب شده كيفيت زندگي در مادران باردار با حاملگي پرخطر (53.20±16.83) پايين تر از مادران باردار با حاملگي طبيعي(62.82±12.48بوده است و بين ميانگين نمرات افسردگي در حاملگي طبيعي (9.8±5.44) با حاملگي پرخطر (15.34±9.15) اختلاف معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين كيفيت زندگي و افسردگي در هر دو گروه مادران با حاملگي پرخطر و حاملگي طبيعي (7/0-=r) ارتباط معناداري را نشان داده است (001/p<۰).
نتيجه گيري: كيفيت زندگي در زنان باردار با حاملگي پرخطر در مقايسه با زنان باردار با حاملگي طبيعي پايين تر است. همچنين ميزان افسردگي در اين زنان بيشتر از زنان باردار با حاملگي طبيعي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمحمدعلی‌ یی، م.، و خاکبازان، ز.، و کاظم نژاد، ا.، و عباس زاده، ف. (1386). مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر. حیات, 13(1), 35-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72349Vancouver : کپی

میرمحمدعلی‌ یی ماندانا، خاکبازان زهره، کاظم نژاد انوشیروان، عباس زاده فاطمه. مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر. حیات. 1386 [cited 2021October23];13(1):35-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72349IEEE : کپی

میرمحمدعلی‌ یی، م.، خاکبازان، ز.، کاظم نژاد، ا.، عباس زاده، ف.، 1386. مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در زنان با حاملگی طبیعی و پرخطر. حیات, [online] 13(1), pp.35-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72349. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی