نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آسم يك بيماري مزمن تنفسي است كه مشكل عمده بهداشتي در اغلب نقاط دنيا مي باشد. كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آسم به علت درمان طولاني و حملات بيماري تحت تاثير قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه تعيين كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم است.روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي است. نمونه ها (386 نفر) از بين بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه ريه بيمارستان امام خميني تهران به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل 2 بخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم در مورد كيفيت زندگي بيماران بود. جهت تعيين اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا و براي تعيين اعتماد آن از آلفاي كرونباخ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.يافته ها: اكثريت واحدهاي مورد مطالعه زن، متاهل، بي سواد و در دامنه سني 50-41 سال بودند. به لحاظ ابعاد مختلف كيفيت زندگي بيشترين واحدهاي مورد بررسي در ابعاد جسماني، رواني و خواب و استراحت داراي كيفيت نامطلوب و در بعد اجتماعي-شغلي نسبتا مطلوب برخوردار بودند. كيفيت زندگي كلي 1/45% بيماران نسبتا مطلوب و 3/45% نامطلوب بود. بين جنس، سن، تحصيلات و درآمد با كيفيت زندگي نيز ارتباط آماري معنادار مشاهده گرديد (05/p<۰).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه كيفيت زندگي كلي واحدهاي مورد مطالعه نامطلوب و نسبتا مطلوب بوده است لذا بايد براي درمان و مراقبت از آن ها برنامه ريزي دقيق تري به عمل آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پدرام رازی، ش.، و بصام پور، ش.، و کاظم نژاد، ا. (1386). کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. حیات, 13(1), 29-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72348Vancouver : کپی

پدرام رازی شادان، بصام پور شیواسادات، کاظم نژاد انوشیروان. کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. حیات. 1386 [cited 2022August11];13(1):29-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72348IEEE : کپی

پدرام رازی، ش.، بصام پور، ش.، کاظم نژاد، ا.، 1386. کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. حیات, [online] 13(1), pp.29-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72348. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 724 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی