برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير منافع و موانع درك شده رفتارهاي خودمراقبتي بر عملكرد مراقبتي بيماران ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی مبارزه با بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت شايع ترين بيماري ناشي از اختلال متابوليسم، با عوارض دراز مدت است. خودمراقبتي يكي از اركان کنترل بيماري مي باشد. بيماران ديابتي اگر منافع برنامه هاي خودمراقبتي را درك نمايند تبعا موانع رفتارهاي خودمراقبتي ضعيف جلوه مي نمايد (منافع خالص) و احتمال انجام برنامه هاي خودمراقبتي بيشتر مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين وضعيت منافع و موانع درك شده و ارتباط آن ها با رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي، بر روي 120 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد، انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه دو قسمتي بوده، بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم جهت ارزيابي سازه هاي منافع درك شده، موانع درك شده و رفتارهاي خودمراقبتي بيماران ديابتي بوده كه به صورت مصاحبه اي تكميل شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
يافته ها: آزمودني ها به طور متوسط 88% نمره قابل اكتساب منافع درك شده را به دست آوردند، ضمن آن كه آن ها 75/25% موانع پيش بيني شده در راه انجام رفتارهاي خودمراقبتي را درك كرده بودند. 79/62% بيماران رفتارهاي خودمراقبتي را انجام مي دادند. با افزايش طول دوره ديابت كاهش معنادار در منافع درك شده مشاهده گرديد. منافع درك شده همچنين با رفتارهاي خودمراقبتي همبستگي مستقيم و معنادار داشت (01/0=p). بين موانع درك شده و رفتارهاي خودمراقبتي نيز همبستگي معنادار و معكوس مشاهده شد (01/0=p)، منافع خالص با رفتارهاي خودمراقبتي با 01/0=p همبستگي مستقيم داشت. همچنين منافع درك شده و موانع درك شده با يكديگر با 01/0=p همبستگي معنادار معكوس داشتند. متغيرهاي منافع و موانع درك شده 2/28% از تغييرات رفتارهاي خودمراقبتي را پيشگويي نمودند كه موانع درك شده قدرت پيشگويي كننده قوي تري داشت.
نتيجه گيري: بيماران ديابتي هر چه بيشتر منافع خود مراقبتي را درک کرده باشند، بيشتر از خودمراقبت مي نمايند و اين ادراك در صورتي تقويت و منجر به عمل مي شود كه موانع انجام مراقبت ديابت تا حد امكان به حداقل برسد. لذا جهت ارتقاي کيقيت زندگي اين بيماران، بايد در برنامه ريزي هاي آموزشي به اين عوامل مهم توجه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مروتی شریف ‌آباد، م.، و روحانی تنکابنی، ن. (1386). تاثیر منافع و موانع درک شده رفتارهای خودمراقبتی بر عملکرد مراقبتی بیماران دیابتی. حیات, 13(1), 17-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72347Vancouver : کپی

مروتی شریف ‌آباد محمدعلی، روحانی تنکابنی نوشین. تاثیر منافع و موانع درک شده رفتارهای خودمراقبتی بر عملکرد مراقبتی بیماران دیابتی. حیات. 1386 [cited 2021July24];13(1):17-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72347IEEE : کپی

مروتی شریف ‌آباد، م.، روحانی تنکابنی، ن.، 1386. تاثیر منافع و موانع درک شده رفتارهای خودمراقبتی بر عملکرد مراقبتی بیماران دیابتی. حیات, [online] 13(1), pp.17-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72347. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی