برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي مداوم با نيازهاي حرفه اي پزشكي از ديدگاه پزشكان عمومي شهر كرمانشاه (1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، بیمارستان امام خمینی (ره)، بخش داخلی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه آموزش مداوم به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح است و سيستم آن به منظور حفظ و ارتقاي دانش جامعه پزشكي طراحي و پيوسته در حال تكميل مي باشد. اولين قدم در طراحي برنامه هاي آموزش مداوم، تعيين نيازهاي آموزشي افراد است. نيازسنجي در ارتباط با برنامه هاي آموزش مداوم به عنوان كاري مرسوم به صورت منسجم در سطح كشور انجام نشده و عمدتا از نظر متخصصان به عنوان تشخيص نياز استفاده شده است؛ لذا اين پژوهش با هدف بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي مداوم با نيازهاي حرفه اي پزشكان طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي و با استفاده از پرسشنامه در روي 208 پزشك عمومي شاغل در شهر كرمانشاه انجام شد. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا و پايايي آن از روش كل - جزء و تعيين ضريب همبستگي اسپيرمن بين نمره كل و تك تك سوالات به دست آمد. روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك بود. افراد بعد از تكميل مشخصات جمعيت شناختي، ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي را با نيازهاي مهارتي خود كه در سه قسمت نيازهاي بهداشتي (شامل اپيدميولوژي و پيشگيري از بيماري ها)، درماني (شامل درمان بيماري هاي رايج، تازه هاي پزشكي، پيشگيري ثانويه، تداخلات دارويي، عوارض ناخواسته داروها)، تشخيصي (شامل رويكرد تشخيصي، تفسير آزمايش هاي پاراكلينيك، تشخيص افتراقي، مهارت گرفتن شرح حال) تنظيم و در غالب 12 سوال عنوان شده بود، بيان كردند. پاسخ ها در مقياس ليكرت و در پنج قسمت از خيلي ضعيف تا خيلي زياد طراح شده بود. تجزيه و تحليل داده ها به كمك رايانه و با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، فراواني و درصد) و جداول تك بعدي و دوبعدي انجام شد.
يافته ها: از بين نمونه ها تقريبا 70 درصد مذكر و 30 درصد مونث بودند. 76 درصد از افراد حداقل در طول 2 سال اخير در يكي از برنامه هاي آموزشي شركت كرده بودند. اين برنامه ها در 21 درصد موارد با نيازهاي تشخيصي، 25 درصد با نيازهاي درماني و 16.8 درصد با نيازهاي بهداشتي منطبق بود.
بحث: ميزان انطباق ضعيف برنامه هاي آموزش مداوم با نيازهاي مهارتي مخاطبين،‌ ضرورت بازنگري در برنامه آموزش مداوم را كه به صورت مدون و در قالب مشخص از سال ها پيش در دست اجراست، نشان مي دهد. به كمك برنامه ريزي در رفع نيازهاي مهارتي مي توان ديد جامعه نگر را در پزشكان عمومي در خصوص مسايل بهداشت جامعه و مداواي بيماران ارتقا بخشيد و گامي در جهت افزايش سلامت جامعه برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی