4 SID.ir | تاثير تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه انيسون (Pimpinella anisum)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه انيسون (Pimpinella anisum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، آموزشکده کشاورزی شیروان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه انيسون آزمايشي در سال 1383 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد انجام شد. طرح آماري مورد استفاده كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار بود. فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت (10 فروردين، 25 فروردين و 9 ارديبهشت) و فاكتور فرعي شامل سه سطح تراكم ( 33/13، 20 و 40 بوته در متر مربع) انتخاب شد. نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت، سطوح تراكم و اثر متقابل آن ها بر اكثر صفات مورد مطالعه تاثير بسيار معني داري داشتند. تاخير در كاشت سبب كاهش معني دار تعداد چتر در گياه، تعداد چترك در هر چتر، تعداد دانه در هر چترك، عملكرد دانه، ارتفاع گياه و عملكرد بيولوژيك گرديد ولي وزن هزار دانه با تاخير در كاشت روند افزايشي معني داري پيدا نمود. با اين حال اختلاف معني داري بين تاريخ كاشت دوم و سوم از نظر تعداد دانه در هر چترك وجود نداشت و شاخص برداشت نيز تحت تاثير اين تيمار قرار نگرفت. اگر چه با بالا رفتن تراكم عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، ارتفاع گياه و وزن هزار دانه افزايش يافتند ولي از تعداد چتر و چترك، تعداد دانه و شاخص برداشت كاسته شد. اختلاف معني داري بين تراكم اول و دوم از نظر تعداد دانه در هر چترك و وزن هزار دانه وجود نداشت. در مجموع بالاترين عملكرد دانه انيسون در تاريخ كاشت اول با تراكم 40 بوته در متر مربع حاصل گرديد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی