برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

انتخاب گونه هاي جنگلي بر اساس توان اكولوژيكي واحدهاي جنگل كاري در ناحيه رويشي زاگرس (مطالعه موردي، حوضه آبخيز سراب دره شهر، استان ايلام)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
 
چکیده: 

از جمله استفاده هايي كه از اطلاعات حاصل از طرح هاي آمايش سرزمين مي توان به عمل آورد، ارايه نقشه آزمايش جنگل كاري بر اساس ويژگي هاي اكولوژيك و شرايط اقتصادي– اجتماعي واحدهاي زيست محيطي است. در اين تحقيق با استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستمي (8)، ضمن ارزيابي توان اكولوژيك و آمايش واحدهاي زيست محيطي، نقشه توان كاربري جنگلداري در چهار طبقه مختلف براي حوضه آبخيز سراب دره شهر تهيه گرديد. بر اساس نقشه مذكور اين حوزه فاقد كاربري درجه 1 براي جنگل داري است. مساحت متعلق به درجات 2، 3 و 4 كاربري جنگل داري به ترتيب 463، 1072 و 670 هكتار به دست آمد. سپس با استفاده از جدول ويژگي هاي اكولوژيك واحدهاي زيست محيطي، جدول ويژگي هاي اكولوژيك واحدهاي جنگل كاري و نهايتا بر اساس اين نقشه و با توجه به دامنه بردباري اكولوژيكي گونه هاي انتخابي، نقشه آزمايش جنگل كاري حوضه در هفت طبقه مختلف طراحي گرديد. از مجموع 3700 هكتار مساحت حوضه و 2205 هكتار مساحت متعلق به كاربري جنگلداري، با توجه به مسائل اقتصاد ي – اجتماعي، نقشه آمايش سرزمين، و ساير كاربري هاي سازگار، سطحي معاد ل 1400 هكتار در هفت طبقه، جهت اجراي طرحآزمايش جنگكاري مناسب تشخيص داده شد. اجراي اين تحقيق به خوبي نشان داد كه مي توان اطلاعات حاصل از طرح هاي آمايش سرزمين در سطح حوضه هاي آبخيز را بر اساس نقشه آمايش سرزمين، نقشه كاربري جنگل داري و ساير اطلاعات موجود، با استفاده از روش تجزيه و تحليل سيستميك (8)، بصورت مستد ل، جهت تهيه نقشه آزمايش جنگل كاري بكار گرفت. ضمنا اهميت اطلاعات استخراج شده از طرح آمايش سرزمين شامل عوامل اقتصاد ي – اجتماعي، حيات وحش، تراكم تاج پوشش و در نهايت خود نقشه آمايش سرزمين در كنار ساير اطلاعات به دست آمده از آن در فرآيند انتخاب گونه براي طرح هاي آزمايش جنگل كاري به خوبي روشن گرديد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی