برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 34 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سطح بينش با تحصيلات و علايم مثبت و منفي اسكيزوفرني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان بوعلی، بیمارستان ابن سینا
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اسكيزوفرني از جمله اختلالاتي است كه مي تواند باعث افت ضريب هوشي و توانايي هاي ذهني فرد شود و همچنين علايمي كه در اين بيماري ديده مي شود به طور مستقيم و غير مستقيم با ظرفيت هاي هوشي بيمار مرتبط است. بعضي از محققين نشان داده اند كه توانمندي ذهني و تحصيلي بيمار و سطح بينش بيماران اسكيزوفرن با وضعيت باليني بيماران نيز ارتباط دارد. تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين سطوح بينش بيماران مبتلا به اسكيزوفرني و سطوح تحصيلات بيمار و علايم مثبت و منفي بيماران مي پردازد.
روش تحقيق: اين مطالعه مقطعي شامل 125 بيمار مبتلا به اسكيزوفرني است كه در سنين بين 18 و 45 سال بوده و به بيمارستان دانشگاهي روانپزشكي ابن سيناي مشهد مراجعه كرده اند. مطالعه از ارديبهشت 1384 لغايت ارديبهشت 1386 ادامه يافته است. توسط آزمون نشانگان مثبت و منفي اسكيزوفرني، به ارزيابي شدت اختلال بررسي گرديد. به جهت بررسي سطح بينش از
Schedule for assessing the three components of insight (SATCI) استفاده شد.
يافته ها: در تحليل داده هاي بدست آمده از آزمون هاي تحليل همبستگي پيرسون استفاده شده و سطح
معني داري p<0.05 تعريف شد. بين سطح تحصيلات بر اساس سنوات تحصيلي و سطح بينش رابطه مثبت معني داري وجود داشت (p<0.05) و ميانگين نمره آزمون PANSS در هر سه علايم مثبت، منفي و كلي با نمره آزمون SATCI ارتباط معكوس معني داري داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: سطح تحصيلات بيماران اسکيزوفرن به طور چشمگيري با ميزان بينش آنها ارتباط دارد. همچنين بين شدت باليني بيماري و سطح بينش بيماران ارتباط معکوسي وجود دارد و اين ارتباط با هر دو نوع علايم مثبت و منفي اسکيزوفرني ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مخبر، ن. (1386). بررسی رابطه بین سطح بینش با تحصیلات و علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی. افق دانش, 13(2), 34-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72061Vancouver : کپی

مخبر نغمه. بررسی رابطه بین سطح بینش با تحصیلات و علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی. افق دانش. 1386 [cited 2021April12];13(2):34-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72061IEEE : کپی

مخبر، ن.، 1386. بررسی رابطه بین سطح بینش با تحصیلات و علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی. افق دانش, [online] 13(2), pp.34-40. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72061>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی