نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 152 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كود آبياري بر كارآيي مصرف كود و آب در ذرت علوفه ‌اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
روش كود دهي نقشي اساسي در كارآيي مصرف كود و عملكرد دارد. كارآيي مصرف آب نيز تحت تأثير عملكرد و مقدار آب مصرفي است. با مصرف بهينه كود، مي‌توان در كنار افزايش كارآيي مصرف كود، عملكرد و كارآيي مصرف آب را بالا برد. كودهاي شيميايي در كشور عمدتاً به روش پخش سطحي مصرف مي‌گردد. به اين دليل كارآيي مصرف كود، عملكرد و كارآيي مصرف آب پايين است. كود - آبياري، كه عبارت از مصرف كود با آب آبياري در طي دوره رشد گياه است، نقشي مهم در افزايش كارآيي مصرف اين دو نهاده دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر كود- آبياري بر كارآيي مصرف كود و آب در ذرت علوفه اي بود. آزمايش به روش كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 10 تيمار و 3 تكرار به اجرا در آمد. فاكتور اصلي در 2 روش كوددهي: كود - آبياري و پخش سطحي و فاكتور فرعي در 5 سطح كودي: شاهد، 25%، 50%، 75% و 100% توصيه كودي بود. تركيب كودي توصيه شده به صورت : 400 كيلوگرم اوره، 400 كيلوگرم كلرور پتاسيم، 150 كيلوگرم فسفات دي آمونيوم، 50 كيلوگرم سولفات آهن، 65 كيلوگرم سولفات روي، 20 كيلوگرم سولفات مس و 15 كيلوگرم اسيد بوريك در هكتار بود. در تمامي تيمارها به جز تيمارهاي شاهد، كل كودهاي موجود در تركيب توصيه كودي، بر اساس سطح كودي، مورد مصرف قرار گرفتند. در روش كود - آبياري، كودهاي ازت و پتاسيم در 8 نوبت با فاصله 10 روز و كودهاي داراي عناصر كم مصرف در 4 نوبت با فاصله 20 روز از راه آبياري باراني مصرف گرديد. در روش پخش سطحي، كودهاي اوره و كلرور پتاسيم در 2 نوبت (ابتدا و بين دوره رشد) و بقيه كودها درهنگام كاشت مصرف گرديد. در هر دو روش كوددهي، آبياري باراني با فواصل 4 روز انجام گرفت و مقدار آب مصرفي در هر دور آبياري در طي دوره رشد ذرت يكسان بود. نتايج نشان داد كه عملكرد، ماده خشك و كارآيي مصرف آب در روش كود - آبياري، در تمامي تيمارهاي مصرف كود، بيشتر از تيمارهاي همسان در روش پخش سطحي است. اين افزايش در تيمارهاي 50%، 75% و 100% توصيه كودي در سطح 5% معني‌دار گرديد. كارآيي مصرف كود نيز تحت تأثير روش كوددهي و مقدار مصرف كود قرار گرفت. ليكن اثر متقابلي بين اين دو عامل وجود نداشت. در هر روش، با افزايش مقدار كود مصرفي، كارآيي مصرف كود كاهش يافت. ليكن اين كاهش در سطح 5% معني‌دار نبود. در روش پخش سطحي، بخش قابل توجهي از كودهاي مصرفي در سطح خاك باقي مانده و به عمق ناحيه ريشه راه نمي‌يابد. در روش كود - آبياري، عناصر غذايي به صورت نوبتي و محلول در اختيار گياه قرار مي‌گيرد و امكان جذب آنها بيشتر مي شود. بنابر اين با افزايش قابليت دسترسي عناصر غذايي در طي دوره رشد، كارآيي مصرف كود، عملكرد و در نتيجه كارآيي مصرف آب بيشتر مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واعظی، ع.، و همایی، م.، و ملکوتی، م. (1381). اثر کود آبیاری بر کارآیی مصرف کود و آب در ذرت علوفه ‌ای. علوم خاک و آب, 16(2), 152-160. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7205Vancouver : کپی

واعظی علیرضا، همایی مهدی، ملکوتی محمدجعفر. اثر کود آبیاری بر کارآیی مصرف کود و آب در ذرت علوفه ‌ای. علوم خاک و آب. 1381 [cited 2022May20];16(2):152-160. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7205IEEE : کپی

واعظی، ع.، همایی، م.، ملکوتی، م.، 1381. اثر کود آبیاری بر کارآیی مصرف کود و آب در ذرت علوفه ‌ای. علوم خاک و آب, [online] 16(2), pp.152-160. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7205. 

 
بازدید یکساله 2458 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی