برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح سوپراکسيد ديسموتاز سرم و گلبول هاي قرمز با سطح هوموسيستئين سرم بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، بلوار هیرکان، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آموزشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گزارشات فراواني در مورد احتمال ارتباط بين راديکال هاي آزاد اکسيژن و افزايش هوموسيستئين با پاتوژنز آترواسکلروز منتشر شده اند؛ مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط افزايش هوموسيستئين سرم با تغييرات سطح آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز (SOD) پس از سکته قلبي انجام شد.روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعي در سال 1385 بر روي 48 فرد بيمار (آزمون) و 48 فرد سالم (شاهد) كمتر از 76 سال انجام شد. نمونه خون از افراد هر دو گروه در شرايط ناشتا گرفته شد. بر روي نمونه ها آزمايش هوموسيستئين به روش ELISA توسط کيت IBL، ميزان فعاليت SOD گلبول هاي قرمز توسط كيت راندوكس و ميزان فعاليت SOD سرم با استفاده از کيت شرکت Cayman chemical انجام شد.يافته ها: ميانگين غلظت هوموسيستئين در گروه آزمون 30.3±5.3 ميكرومول بر ليتر و در گروه شاهد 11.1±3.1 ميكرومول بر ليتر بود كه بيانگر تفاوت معني داري بين دو گروه است (P<0.001). ميانگين فعاليت SOD گلبول هاي قرمز در گروه آزمون 27.5±2078 U/g Hb و در گروه شاهد 25.9±2450 U/g Hb به دست آمد؛ همچنين ميانگين فعاليت SOD سرم در گروه آزمون 47.8±25.6 U/mL و در گروه شاهد 44.8±24.6 U/mL بود. بين دو گروه از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد.نتيجه گيري: در اين مطالعه افزايش سطح هوموسيستئين سرم و SOD سرم و گلبول هاي قرمز در گروه بيمار نسبت به گروه شاهد مشاهده شد؛ هر چند افزايش SOD از نظر آماري معني دار نبود. به نظر مي رسد افزايش SOD به علت آسيب سلولي است و به دنبال آن اين آنزيم موجب مهار راديکال هاي آزاد و آسيب هاي وارده به سلول مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوشقانی، ح.، و شفیعی، آ. (1386). بررسی ارتباط سطح سوپراکسید دیسموتاز سرم و گلبول های قرمز با سطح هوموسیستئین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. افق دانش, 13(1), 5-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71995Vancouver : کپی

جوشقانی حمیدرضا، شفیعی آزاده. بررسی ارتباط سطح سوپراکسید دیسموتاز سرم و گلبول های قرمز با سطح هوموسیستئین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. افق دانش. 1386 [cited 2022January19];13(1):5-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71995IEEE : کپی

جوشقانی، ح.، شفیعی، آ.، 1386. بررسی ارتباط سطح سوپراکسید دیسموتاز سرم و گلبول های قرمز با سطح هوموسیستئین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. افق دانش, [online] 13(1), pp.5-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی