برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات بروموكريپتين و سولپيرايد بر روند وابستگي و علايم قطع مصرف مرفين در موش سوري نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعات متعددي حاكي از نقش مهم سيستم دوپامينرژيك در بروز تحمل و متعاقب آن وابستگي و بروز علايم قطع مصرف ناشي از مرفين وجود دارد. هدف از اجراي اين تحقيق بررسي نقش احتمالي گيرنده هاي –D2 با استفاده از بروموکريپتين و سولپيرايد (به ترتيب آگونيست و آنتاگونيست اين گيرنده) -. بر روند وابستگي به مرفين از يک طرف و همچنين علايم قطع مصرف ناشي از مرفين مي باشد.
روشها: آزمايشات
بر روي 17 گروه 8 تايي از موشهاي سوري نر با محدوده وزني 20 الي 25 گرم انجام پذيرفت. گروههاي مورد مطالعه شامل گروههاي كنترل سالين (10ml/kg., i.p.) و حامل داروها (+%7 V/V DMSO آب مقطر 10 ml/kg, i.p. -)، گروههاي دريافت کننده مرفين به تنهايي (50mg/kg, i.p.) يا به همراه بروموكريپتين و سولپيرايد (در سه دوز 40mg/kg, i.p.، 20، 10) و گروههاي توام درماني مرفين به همراه هر دو دارو (بروموكريپتين و سولپيرايد) بودند .براي مطالعه وابستگي، تزريق داروها يك ساعت بعد از تجويز مرفين به مدت شش روز صورت پذيرفت ولي در مورد تاثير داروها بر روي علايم قطع مصرف، تجويز داروها فقط در روز آخر (روز ششم) نجام گرفت. سپس در تمامي گروهها، تجويز نالوكسون (4mg/kg, i.p.) دو ساعت بعد از تزريق مرفين در روز ششم انجام گرفته و به مدت نيم ساعت تعداد پرش و ايستادن روي دو پا شمارش گرديد.
يافته
ها: بررسيها نشان دادند در گروههاي دريافت كننده بروموكريپتين، ميزان وابستگي به مرفين و علايم قطع مصرف مرفين به صورت معني داري افزايش مي يابد (P<0.05)، ولي در گروههاي کننده سولپيرايد تنها علامت ايستادن روي دو پا در آزمون وابستگي تغيير معني داري نشان داد (P<0.05). در گروههايي هم که مرفين به همراه بروموکريپتين و سولپيرايد دريافت كرده بودند، تغييري در ميزان وابستگي به مرفين ايجاد نشد اما در مورد تاثير بر روي علايم محروميت، تعداد پرش به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: گيرنده هاي
D2 سيستم دوپامينرژيكي در وابستگي و علايم قطع مصرف مرفين نقش دارند ولي پيش بيني اثر نهايي حاصل از مصرف آگونيست و يا آنتاگونيستهاي گيرنده هاي مزبور پيچيده و اغلب ضد و نقيض خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حبیبی اصل، ب.، و احمدی، د.، و حسن زاده، ک.، و چرخ پور، م. (1387). بررسی اثرات بروموکریپتین و سولپیراید بر روند وابستگی و علایم قطع مصرف مرفین در موش سوری نر. علوم دارویی (pharmaceutical sciences), 14(1), 19-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71889Vancouver : کپی

حبیبی اصل بهلول، احمدی داوود، حسن زاده کامبیز، چرخ پور محمد. بررسی اثرات بروموکریپتین و سولپیراید بر روند وابستگی و علایم قطع مصرف مرفین در موش سوری نر. علوم دارویی (pharmaceutical sciences). 1387 [cited 2021April12];14(1):19-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71889IEEE : کپی

حبیبی اصل، ب.، احمدی، د.، حسن زاده، ک.، چرخ پور، م.، 1387. بررسی اثرات بروموکریپتین و سولپیراید بر روند وابستگی و علایم قطع مصرف مرفین در موش سوری نر. علوم دارویی (pharmaceutical sciences), [online] 14(1), pp.19-26. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71889>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی