برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  21 , شماره  3 (پياپي 29) ; از صفحه 371 تا صفحه 379 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب و تحريك جوانه زني بذر گونه دارويي Thymus daenensis Celak

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني نمونه هاي بذري گونه آويشن دنايي Thymus daenensis  از منطقه استان چهارمحال و بختياري، آزمايشي در قالب طرح آماري كاملا تصادفي (CRD) در 3 تكرار و 6 تيمار مختلف شامل اسيد جيبرليك (GA3) با سه غلظت مختلف 100،500 و 1000 قسمت در ميليون (PPM)، نيترات پتاسيم (KNO3) با غلظت 2000 قسمت در ميليون (PPM)، تيوره 1 مولار و شاهد (آبياري با آب مقطر) انجام گرفت. توده هاي بذر پس از اعمال تيمارهاي مورد نظر به مدت 15 روز در داخل دستگاه ژرميناتور با تناوب نوري 8.16 (8 ساعت روشنايي و 16 ساعت تاريكي) و حرارتي 15.25 (8 ساعت دماي 25 و 16 ساعت دماي 15 درجه سانتيگراد) و رطوبت بالاي 95 درصد قرار داده شدند. پس از شمارش تعداد دانه رستهاي طبيعي و تعيين درصد جوانه زني عمل تبديل داده به روش Arc Sin √Y بر روي داده هاي حاصل انجام شد و در نهايت توسط نرم افزارMinitab  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس آزمايش نشان داد كه اثر تيمارهاي مختلف بر درصد جوانه زني بذر گونه دارويي آويشن بسيار معني دار بود (P<0.01). به طوري كه حداكثر درصد بذرهاي جوانه زده گونه آويشن از تيمار نيترات پتاسيم و حداقل تعداد دانه رستهاي طبيعي در گونه مذكور از تيمار تيوره بدست آمد (LSD=12.35). اثر مثبت محركهاي رشد مانند جيبرلين و نيترات پتاسيم احتمالا مربوط به تعادل رساندن نسبت هورموني در بذر و كاهش مواد بازدارنده رشد مي باشد. كاهش درصد جوانه زني ناشي از تيمار تيوره شايد به دليل اثر توان اسمزي اين تركيب در غلظت بالاي آن در محيط كشت بذرها باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی