برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 67 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه پارامترهاي عملکردي ديسک تاندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

از ميان ادوات خاک ورزي ثانويه، ديسک تاندم بيشترين کاربرد را دارا مي باشد. رطوبت و سرعت پيشروي از جمله عوامل مهمي هستند که عملکرد يک وسيله خاک ورزي را تحت تاثير قرار مي دهند. در اين تحقيق تاثير دو عامل رطوبت خاک در سه سطح 12-10، 15-13 و 18-16 درصد و سرعت پيشروي در سه سطح 5، 6.5 و 8 کيلومتر در ساعت بر مقاومت کششي، توان مالبندي مورد نياز، ميزان خرد شدگي خاک، شاخص مخروط خاک و لغزش چرخ محرک تراکتور در خاک لوم رسي مورد بررسي قرار گرفتند بدين منظور از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 9 تيمار (3 سرعت رطوبت) و 4 تکرار و در مجموع 36 کرت استفاده گرديد. تجزيه و تحليل آماري نتايج نشان داد که اثرات سرعت تراکتور و رطوبت خاک بر مقاومت کششي و توان مالبندي به ترتيب در سطح احتمال %1 و %5 معني دار بودند ولي هيچگونه اثر معني داري بر ميزان لغزش چرخ ها نداشتند. سطوح مختلف رطوبت اثر معني داري بر شاخص مخروط خاک داشتند ولي سرعت هاي مختلف اثر معني داري بر آن نشان ندادند. در خاک ورزي ثانويه با ديسک تاندم، سطوح مختلف رطوبت اثر معني داري بر روي درصد کاهش قطر متوسط وزني کلوخ ها داشت، ولي اثر سرعت هاي مختلف معني دار نبود. از اين تحقيق بطور کلي مي توان نتيجه گرفت که اگر رطوبت خاک در زمان خاک ورزي اوليه در محدوده 18-13 درصد باشد، ضمن اينکه در اثر کاهش مقاومت کششي توان مالبندي کمتري مورد نياز خواهد بود، هنگام انجام عمليات خاک ورزي ثانويه نيز کلوخ هاي ريزتري ايجاد مي شود. همچنين اگر در توان مالبندي مورد نياز ادوات بکاربرده شده محدوديتي وجود نداشته باشد، محدوده سرعت هاي 8-6 کيلومتر در ساعت به عنوان سرعت هاي مطلوب مي توانند پيشنهاد شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

خسروانی، ع.، و رنجبر، ا.، و لغوی، م. (1380). مطالعه پارامترهای عملکردی دیسک تاندم. دانش کشاورزی, 11(2), 67-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71807Vancouver : کپی

خسروانی علی، رنجبر ایرج، لغوی محمد. مطالعه پارامترهای عملکردی دیسک تاندم. دانش کشاورزی. 1380 [cited 2021April19];11(2):67-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71807IEEE : کپی

خسروانی، ع.، رنجبر، ا.، لغوی، م.، 1380. مطالعه پارامترهای عملکردی دیسک تاندم. دانش کشاورزی, [online] 11(2), pp.67-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71807. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی