برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  13 , شماره  3 (پياپي 21) ; از صفحه 227 تا صفحه 246 .
 
عنوان مقاله: 

وراثت پذيري و همبستگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي صفات در ژنوتيپ هاي مختلف سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحي خشك ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان قم
 
چکیده: 

تنوع ژنتيكي موجود در 27 ژنوتيپ سياه تاغ از استانهاي سيستان و بلوچستان، سمنان، يزد و كرمان در ايستگاه تحقيقاتي حسين آباد شهرستان قم در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار طي سالهاي 1376-81 مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس دو طرفه تفاوت معني داري را ميان ژنوتيپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در سالهاي مختلف نشان داد. واريانس ژنوتيپي، واريانس فنوتيپي و وراثت پذيري عمومي صفات در هر سال محاسبه گرديد. وراثت پذيري صفات بر مبناي نتايج تجزيه مركب داده ها بالاتر از ميزان محاسبه شده بر اساس داده هاي هر سال بود. ميزان وراثت پذيري اكثر صفات مطلوب پايين و يا در حد متوسط بود. بنابراين در برنامه هاي اصلاحي و انتخاب بايد از روابط همبستگي موجود ميان صفات استفاده نمود. در سال اول ضرايب همبستگي فنوتيپي كليه صفات با يكديگر به جز با زنده ماني نهالها مثبت و معني دار (P<0.01) بود. در سال سوم نيز ضرايب همبستگي ژنوتيپي اكثر صفات با يكديگر مثبت و معني دار بود. اكثر صفات مهم نظير ارتفاع درختچه ها، قطر تنه اصلي، قطرهاي بزرگ و كوچك تاج پوشش در كليه سالها با يكديگر و در هر دو سطح فنوتپي و ژنوتيپي همبستگي هاي مثبت و معني داري نشان دادند. همچنين ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات در هر سال با صفات تحت بررسي در سالهاي ديگر نيز محاسبه گرديد. ارتفاع نهالها در سال اول با ارتفاع نهال و قطر تنه اصلي در سالهاي بعد (به جز قطر تنه در سال پنجم) همبستگي مثبت و معني داري نشان داد. ضرايب همبستگي بقا و زنده ماني نهالها در اين سال با زنده ماني نهالها در سالهاي بعد معني دار نبود. بر اساس نتايج كلي اين بررسي براي انتخاب درختچه هاي با ارتفاع بلند در سال پنجم، انتخاب برمبناي همين صفت در سال اول و دوم و جهت انتخاب درختچه هاي با قطر تاج پوشش بزرگتر، انتخاب بر مبناي قطر تنه اصلي در سال اول را مي توان توصيه نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورمیدانی، ع.، و خاکدامن، ح.، و میرزایی ندوشن، ح. (1384). وراثت پذیری و همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 13(3 (پیاپی 21)), 227-246. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71732Vancouver : کپی

پورمیدانی عباس، خاکدامن حسین، میرزایی ندوشن حسین. وراثت پذیری و همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1384 [cited 2021October28];13(3 (پیاپی 21)):227-246. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71732IEEE : کپی

پورمیدانی، ع.، خاکدامن، ح.، میرزایی ندوشن، ح.، 1384. وراثت پذیری و همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 13(3 (پیاپی 21)), pp.227-246. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71732. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی