نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1374 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ميزان آبياري و كود حيواني بر عملكرد زعفران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است