برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 241 تا صفحه 248 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي گونه هاي Phythophthora همراه با پوسيدگي طوقه درختان ميوه هسته دار در استان فارس و عکس العمل برخي پايه ها به Phythophthora cactorum

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

شناسايي گونه هاي Phythophthora عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان ميوه هسته دار در استان فارس مورد بررسي قرار گرفت. گونه غالب (%64 جدايه ها) P. cactorum بود که غالبا از طوقه درختان بادام، زردآلو و هلو از مناطق مختلف فارس جداسازي گرديد. اين نخستين گزارش از جداسازي اين گونه از درختان هلو در ايران مي باشد. در ضمن گونه P. nicotianae نيز از طوقه بادام و زردآلو جداسازي شد. در شرايط گل خانه عکس العمل طوقه و ريشه نهال هاي 6 ماهه بادام ارقام مامايي، محب علي و تلخه بي نام نجف آباد، تلخه ساده و سنگي تلخ ريز از نيريز و هلوي بذر تلخ اصفهان و زردآلوي هلندر به P. cactorum بررسي شد. مايه قارچ که مدت 6-4 هفته روي ورميکوليت حاوي عصاره دانه شاهدانه رشد داده شده بود در کنار طوقه نباتات قرار داده شد. ارتفاع گياه، وزن تر گياه، ميزان گسترش بيماري روي طوقه، مرگ گياه و درصد کلونيزه کردن ساقه و ريشه مورد ارزيابي قرار گرفت.
بر اساس عکس العمل ظاهري گياهان و ميزان کلونيزاسيون ريشه و طوقه بادام، رقم مامايي حساس ترين و هلوي بذر تلخ، زردآلو هلندر و بادام رقم تلخه بي نام نجف آباد مقاوم ترين بودند. مقايسه حساسيت طوقه و ريشه ارقام به
P. cactorum نشان داد که گرچه در اغلب صفات مورد بررسي محل مايه زني اثر معني داري روي ميزان بيماري ندارد. برهمکنش ارقام و محل مايه زني روي برخي از صفات مانند ارتفاع گياه، ميزان گسترش بيماري روي طوقه، وزن کل بوته و مرگ و مير گياهان معني دار بود که نشان دهنده تفاوت در ميزان حساسيت ريشه و طوقه در بين ارقام بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بنی هاشمی، ض.، و سرتیپی، ا. (1383). شناسایی گونه های Phythophthora همراه با پوسیدگی طوقه درختان میوه هسته دار در استان فارس و عکس العمل برخی پایه ها به Phythophthora cactorum. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 8(3), 241-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71603Vancouver : کپی

بنی هاشمی ضیاالدین، سرتیپی افشین. شناسایی گونه های Phythophthora همراه با پوسیدگی طوقه درختان میوه هسته دار در استان فارس و عکس العمل برخی پایه ها به Phythophthora cactorum. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1383 [cited 2021April13];8(3):241-248. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71603IEEE : کپی

بنی هاشمی، ض.، سرتیپی، ا.، 1383. شناسایی گونه های Phythophthora همراه با پوسیدگی طوقه درختان میوه هسته دار در استان فارس و عکس العمل برخی پایه ها به Phythophthora cactorum. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 8(3), pp.241-248. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71603>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی