برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان توسط دانشجويان با خودارزيابي اساتيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بلوار جمهوری اسلامی، بندرعباس
 
چکیده: 

مقدمه: مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با خودارزيابي آنها مي تواند موجب شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف آموزش شود. هدف اين مطالعه، مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشكده بهداشت بندرعباس توسط دانشجويان با خودارزيابي اساتيد بود.
روش ها: جمعيت مورد مطالعه اين پژوهش پيمايشي- مقطعي، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس بودند. تعداد 20 نفر از اعضاي هيات علمي به صورت سرشماري انتخاب شدند. هر استاد علاوه بر خودارزيابي، توسط 20 نفر دانشجو كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند، مورد ارزشيابي قرار گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي بود كه بر اساس مقياس ليكرت تهيه شده و شامل 20 سوال 5 گزينه اي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمرات خودارزيابي اساتيد
89.7±6.3 و ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان 85.1±6.5 بود كه اختلاف آماري معني داري بين آنها وجود داشت. ضريب همبستگي بين نمرات خودارزيابي اساتيد با نمرات ارزشيابي آنها توسط دانشجويان 0.26 به دست آمد. نمره خودارزيابي اكثر (75 درصد) اساتيد بالاتر از نمره ارزشيابي آنها توسط دانشجويان بود.
نتيجه گيري: نتايج خودارزيابي اعضاي هيات علمي براي بهبود كيفيت تدريس قابل استفاده مي باشد. اساتيد نيز مي توانند براي ارزشيابي خود توسط دانشجويان اهميت بيشتري قايل شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی