برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روند نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در يك دوره ده ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، بلوار گلستان، اهواز
 
چکیده: 

مقدمه: داشتن نمره هاي ارزشيابي واقعي از عملكرد آموزشي اساتيد، كه لازمه هر گونه برنامه ريزي براي بهبود كيفيت است، منوط به وجود يك سيستم ارزشيابي معتبر و جامع و ارزيابي مداوم اين سيستم مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين روند نتايج ارزشيابي اساتيد در طي يك دوره ده ساله در دانشگاه علوم پزشكي اهواز انجام گرفته است.
روش ها: در يك مطالعه مقطعي، نمره ارزشيابي 84 عضو هيات علمي غير باليني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در يك دوره ده ساله، از سال 1375 تا 1384، مورد بررسي قرار گرفت. نمرات ارزشيابي اساتيد از بايگاني مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه استخراج و با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آناليز واريانس تكراري، همبستگي پيرسون و آزمون t تحليل شد.
نتايج: روند نمرات ارزشيابي بين
3.95 تا 4.02 تغييراتي جزيي داشته است. ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد در سال هاي مختلف و نيز ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد زن و مرد در سال هاي مختلف تفاوت معني دار آماري نداشت. آزمون همبستگي پيرسون (ماتريس همبستگي) نشان داد بين نمره هاي ارزشيابي اساتيد در بعضي سال ها همبستگي ضعيف تا متوسط و مثبت وجود دارد. (حداقل 0.22 و حداكثر 0.65).
نتيجه گيري: ارزشيابي استاد توسط دانشجويان، علي رغم اينكه جامعه دانشجويان ارزشيابي كننده در طي اين دوره متفاوت بوده اند، ثبات داشته است. لازم است براي ارتقاي نمرات ارزشيابي استادان در شيوه آموزش مهارت هاي تدريس اساتيد بازنگري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی