برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين هدايت الكتريكي با pH، اسيديته و شمارش كلي ميكروبها در شير خام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به رسانايي يك ماده خاص در برابر جريان الكتريكي، هدايت الكتريكي گفته مي شود كه با واحد ميكرو زيمنس بر سانتيمتر بيان مي گردد. هدايت الكتريكي با رسانش شير عمدتا مربوط به املاح موجود در آن به ويژه يونهاي سديم، پتاسيم و كلر است. نظر به اينكه سنجش هدايت الكتريكي يك روش ساده و سريع مي باشد، لذا در اين پژوهش جهت تعيين كيفيت شير از نظر تازگي و كهنگي، همبستگي اين ويژگي با عواملي مانند pH، اسيديته و شمارش كلي ميكروبي مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با تغيير دادن شاخص هايي نظير pH، اسيديته و شمارش كلي ميكروبي در شير خام بدون چربي ميزان نوسانات هدايت الكتريكي در يك دماي ثابت (25oc) محاسبه گرديد. سپس 200 نمونه شير خام به روش تصادفي از محل دريافت شير، در يكي از كارخانه هاي شير پاستوريزه تهران، نمونه گيري و در شرايط دماي پايين (3oc) به آزمايشگاه منتقل شد. در 100 نمونه شير كامل شاخص هاي مورد نظر در اين مطالعه آزمايش و سپس هدايت الكتريكي بدون توجه به دما مورد سنجش قرار گرفت و در 100 نمونه ديگر همين آزمايشها با ثابت نگه داشتن دماي شير (25oc) انجام شد. زماني كه هدايت الكتريكي شير خام بدون چربي در دماي ثابت اندازه گيري شد، نتايج با 10 تكرار، نشان داد كه با افزايش pH و كاهش اسيديته، هدايت الكتريكي بصورت خطي افزايش مي يابد (P<0.01). زماني كه pH كاهش و اسيديته افزايش يافت رابطه خطي و معكوس با ضريب خطي بسيار كم مشاهده گرديد (P<0.01). ولي رابطه معناداري بين شمارش كلي ميكروبي و هدايت الكتريكي مشاهده نشد (P>0.05). در ساير آزمايشها، رابطه معناداري بين قابليت هدايت الكتريكي،‌ pH، اسيديته و شمارش كلي ميكروبي مشاهده نگرديد (P>0.05). لذا به نظر مي رسد كه عوامل زيادي در تغييرات هدايت الكتريكي شير خام موثر مي باشند و نمي توان تنها با سنجش هدايت الكتريكي كيفيت شير خام را ارزيابي نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1029
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی