برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر متقابل خشکي و شوري بر عوامل رشد دو گونه گياهي Aeluropus litttoralis و Aeluropus logopoides

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 
چکیده: 

دو پديده خشکي و شوري مهمترين عوامل محيطي محدود کننده رشد گياهان محسوب مي شوند و با توجه به محدود بودن آب و خاک مناسب بيش از پيش نظر فيزيولوژيست هاي گياهي را به سوي خود جلب نموده است. اين پژوهش به منظور بررسي چگونگي اثر متقابل دو پديده خشکي و شوري بر رشد دو گونه مرتعي آلروپوس ليتوراليس و آلروپوس لوگوپوئيدس بصورت آزمايشي چند عاملي با طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در شرايط گلخانه انجام شد. عوامل مورد آزمايش شامل چهار سطح خشکي (-0.3, -5, -10, -15 bar) چهار سطح شوري 20, 25, 30dSm-1)، صفر) و دو گونه گياهي آلروپوس بود. براي اعمال سطوح خشکي ابتدا با استفاده از صفحات فشار درصد رطوبت خاک در پتانسيل هاي مختلف آب تعيين و سپس با توجه به وزن خاک گلدان ها، ميزان آبياري مشخص شد و کنترل سطوح خشکي روزانه به صورت وزني انجام شد. سطوح شوري با اضافه کردن ميزان لازم کلرايد سديم به خاک اعمال شد، بطوريکه به مرور نمک به همراه آبياري هاي اوليه به گلدانها اضافه شد. يک ماه پس از اعمال تيمارها، با فواصل دو هفته اي در مدت دو ماه سطح برگ در هر بوته، تعداد پنجه در هر بوته، ارتفاع گياه، طول ريشه، وزن تر و خشک اندام هاي مختلف گياهي و سرعت رشد نسبي (RGR) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش تنش خشکي و شوري سطح برگ در هر بوته، وزن خشک اندام هاي هوايي، ريشه، ارتفاع گياه، طول ريشه و سرعت رشد نسبي روند کاهشي داشت در حاليکه نسبت طول ريشه به ساقه افزايش نشان داد. شوري و خشکي بر اکثر شاخص هاي اندازه گيري شده اثر متقابلي از خود نشان دادند به نحوي که در حضور هر دو نوع تنش افزايش يا کاهش مربوطه شديدتر بروز کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی