برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 11 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ويژگيهاي ميكروبي و شيميايي بستني هاي سنتي عرضه شده در شهر شيراز با استاندارد ملي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

در اين بررسي 70 واحد توليد و عرضه بستني سنتي در مناطق مختلف شهر شيراز بطور تصادفي انتخاب و بر اساس وضعيت بهداشت ظاهري واحد و پرسنل آن به واحدهاي درجه يك تا سه دسته بندي شدند؛ سپس از آنها نمونه بستني تهيه و بر اساس استاندارد ملي ايران مورد آزمايشهاي ميكروبي شامل شمارش كلي، شمارش انتروباكترياسه، شمارش استافيلوكوكوس آرئوس كوآگولاز مثبت،‌ جستجوي اشريشياكلي و جستجوي سالمونلا، و آزمايشهاي شيميايي شامل اندازه گيري اسيديته، ماده خشك بدون چربي شير، چربي شير و ماده خشك قرار گرفتند. از نظر شمارش كلي 100 درصد، تعداد انتروباكترياسه 92.6 درصد، تعداد استافيلوكوكوس آرئوس كوآگولاز مثبت 36.6 درصد و آلودگي به اشريشياكلي 20 درصد نمونه ها آلودگي بالاتر از حد استاندارد ملي ايران داشتند. از هيچيك از نمونه ها باكتري سالمونلا جدا نشد. اسيديته 7.8 درصد نمونه ها بالاتر از حد استاندارد بود. مقدار ماده خشك بدون چربي شير 80 درصد نمونه ها، مقدار چربي 70 درصد نمونه ها و ماده خشك 1.5 درصد نمونه ها كمتر از حد استاندارد بود. به غير از آلودگي استافيلوكوكوي كه واحدهاي درجه سه (با 50% درصد آلودگي بالاتر از حد استاندارد) بطور معناداري آلودگي بيشتري از واحدهاي درجه يك (با 16.7% درصد آلودگي بالاتر از حد استاندارد) داشتند، در بقيه موارد تفاوت معناداري بين واحدهاي درجه يك تا درجه سه وجود نداشت. تحقيق حاضر نشان داد كه نه تنها وضعيت بهداشتي بستنيهاي سنتي در حد قابل قبول نمي باشد و بسياري از آنها براي مصرف كنندگان مخاطره آميز مي باشند و از ظاهر واحدهاي تهيه و عرضه بستني سنتي نمي توان به كيفيت بهداشتي و تغذيه اي محصول عرضه شده پي برد و به آن اطمينان نمود؛ بلكه ارزش تغذيه اي بستنيهاي سنتي به عنوان يك منبع لبني در حد مطلوب نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

شکرفروش، س.، و جعفرپور، ب. (1385). مقایسه ویژگیهای میکروبی و شیمیایی بستنی های سنتی عرضه شده در شهر شیراز با استاندارد ملی ایران. علوم و صنایع غذایی ایران, 3(2), 11-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71103Vancouver : کپی

شکرفروش سیدشهرام، جعفرپور بهشاد. مقایسه ویژگیهای میکروبی و شیمیایی بستنی های سنتی عرضه شده در شهر شیراز با استاندارد ملی ایران. علوم و صنایع غذایی ایران. 1385 [cited 2021April19];3(2):11-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71103IEEE : کپی

شکرفروش، س.، جعفرپور، ب.، 1385. مقایسه ویژگیهای میکروبی و شیمیایی بستنی های سنتی عرضه شده در شهر شیراز با استاندارد ملی ایران. علوم و صنایع غذایی ایران, [online] 3(2), pp.11-16. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=71103>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 422 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی