برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

زمان سخت شدن و قوام سه گونه ماده قالب گيري هيدروكلوئيد برگشت ناپذير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آموزشی پروتز متحرک
 
چکیده: 

بيان مساله: قالبگيري، يكي از مراحل مهم درمان هاي پروتز است. ماده قالبگيري آلژينات به اين منظور به فراواني مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به اهميت زمان سخت شدن و قوام يك ماده در ساخت يك قالب دقيق، پژوهش براي بررسي مقايسه اي زمان سخت شدن و قوام گونه هاي متفاوت آلژينات ضروري مي باشد.
هدف: اين پژوهش براي بررسي و مقايسه زمان سخت شدن و قوام آلژينات ايراني (ايرالژين معمولي و ايرالژين سوپر) و باير با استانداردهاي انجمن دندانپزشكي امريكا
(ADA) و موسسه استاندارد ايران (ISO) انجام گرفت.
مواد و روش: شيوه پژوهش، تجربي آزمايشگاهي بود و مواد مورد استفاده، آلژينات هاي ايرالژين معمولي- ايرلژين سوپر و باير بود روش آزمون براي آزمايش قوام و زمان سخت شدن، بر پايه دستورالعمل موسسه استاندارد و تحقيقات به شماره 1563 انجام شد. براي هر نمونه 17 بار آزمون انجام شد، كه شمار كل نمونه ها در آزمون زمان سخت شدن 51 عدد و در آزمون قوام نيز، 51 عدد بود. براي مقايسه يافته ها از روش آماري
t-test و براي بررسي اختلاف ميان گروه ها، از روش آماري آنوا (ANOVA) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين قوام از بيشترين به كمترين مقدار، به ترتيب شامل مواد قالبگيري باير، ايرالژين و ايرالژين سوپر بود. همچنين، ميانگين زمان سخت شدن، به ترتيب از بيشترين به كمترين شامل مواد قالبگيري باير، ايرالژين و ايرالژين سوپر بود، كه بر پايه دستورالعمل موسسه استاندارد و آزمون آماري
t-test پذيرفتني و در حد استاندارد است. آزمون آماري آنوا نشان داد، كه ميانگين قوام سه ماده قالبگيري يادشده تفاوتي معنادار ندارند (p=0.471). ولي ميانگين زمان سخت شدن ماده قالبگيري باير با دو گونه ايراني تفاوتي معنادار نشان داد (p=0.000).
نتيجه گيري: ميانگين قوام و زمان سخت شدن هر سه ماده ياد شده در گستره استاندارد است. ولي ميانگين زمان سخت شدن سه ماده، از نظر آماري اختلافي معنادار را نشان داد، كه به نظر مي رسد به دليل تفاوت در ساختار شيميايي اين مواد باشد. پيشنهاد مي شود تا بر روي ديگر ويژگي هاي اين مواد بررسي هايي انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نیلی، م.، و رحیمیان، م. (1386). زمان سخت شدن و قوام سه گونه ماده قالب گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, 8(2 (مسلسل 15)), 21-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70928Vancouver : کپی

نیلی منیره، رحیمیان محمدمهدی. زمان سخت شدن و قوام سه گونه ماده قالب گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry. 1386 [cited 2021April13];8(2 (مسلسل 15)):21-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70928IEEE : کپی

نیلی، م.، رحیمیان، م.، 1386. زمان سخت شدن و قوام سه گونه ماده قالب گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, [online] 8(2 (مسلسل 15)), pp.21-30. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70928>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی