برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ميکروآلبومينوري و سطح مس ادرار در بيماران ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، بیمارستان ولی عصر (عج) اراک، گروه داخلی
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت از شايع ترين بيماري هاي متابوليك در انسان است. شيوع هر دو نوع ديابت يک و دو در جهان در حال افزايش است. ديابت موجب عوارض متعدد از جمله نارسايي کليوي پيشرفته (ESRD) مي گردد. در حال حاضر شايع ترين علت ESRD ديابت است و ديابت علت30درصد ESRD مي باشد. در ايران نيز شيوع نفروپاتي ديابتي بالا گزارش شده است. تعداد زيادي از اين بيماران به دياليز وابسته مي شوند. تحقيقات مختلف بيان گر تغيير سطح عناصر كمياب همچون روي، مس، كروم و منگنز در ديابت است. لذا در اين مطالعه ارتباط مس ادرار با نفروپاتي ديابتي بررسي مي گردد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه مورد – شاهدي مي باشد كه در آن نمونه ها از ميان بيماران ديابتي نوع 2 از مراجعه كنندگان به كلينيك ديابت بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) اراك انتخاب و بر اساس وجود يا عدم وجود ميكروآلبومينوري به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند كه در گروه مورد 42 نفر و در گروه شاهد40 نفر قرار داشتند. سپس بيماران بر اساس مدت ابتلا به ديابت بر حسب سال به 4 گروه و بر اساس سطح
HBA1c به دو گروه تقسيم شده و سطح مس ادراري آنها به روش اتم ابزوربشن اسپكتوفتومتري اندازه گيري و با هم مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون تي مستقل استفاده شد.
نتايج: در گروه مورد
28.1 درصد مرد و 69.9 درصد زن و در گروه کنترل 37.5 درصد مرد و 62.5 درصد زن حضور داشتند. ميانگين سطح مس بر اساس ميكروگرم بر ليتر در گروه مورد 36.14 ( با فاصله اطمينان 95 درصد، 14.54-57.74) و در گروه شاهد14.77 (با فاصله اطمينان 95 درصد، 10.17-19.37) بود. از نظر آماري اختلاف معني داري بين ميانگين سطح مس ادراري در دو گروه مورد و کنترل وجود داشت (p=0.003).
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان دهنده ارتباط مثبت ميکروآلبومينوري در ديابت و ميزان مس ادرار مي باشد و نتايج ساير مطالعات مبني بر افزايش سطح مس ادراري در بيماران دچار ميكروآلبومينوري را تاييد مي نمايد. همين طور اين مطالعه نشان داد که مدت ابتلا به ديابت، سن، جنس و سطح
HBA1c تاثيري بر افزايش سطح مس ادراري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

طلایی، ا.، و جباری، ص.، و بیگدلی، م.، و فراهانی، ح. (1386). بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و سطح مس ادرار در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), 10(4 (پیاپی 41)), 23-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70774Vancouver : کپی

طلایی افسانه، جباری صابر، بیگدلی محمدحسن، فراهانی حیدر. بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و سطح مس ادرار در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش). 1386 [cited 2021April12];10(4 (پیاپی 41)):23-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70774IEEE : کپی

طلایی، ا.، جباری، ص.، بیگدلی، م.، فراهانی، ح.، 1386. بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و سطح مس ادرار در بیماران دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), [online] 10(4 (پیاپی 41)), pp.23-30. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70774>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی