نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1386 , دوره  65 , شماره  9 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

سطح آنتي اكسيدان تام پلاسما و عملكرد سيستم ايمني پرسنل راديولوژي و پزشكي هسته اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به گسترش روزافزون كاربرد راديوايزوتوپ ها و پرتوهاي يونيزان در بخش هاي راديولوژي و پزشكي هسته اي بيمارستان ها، امكان افزايش توليد راديكال هاي آزاد در بدن كاركنان اين بخش ها بعيد به نظر نمي رسد. با توجه به اينكه افزايش راديكال هاي آزاد سبب تضعيف سيستم ايمني مي شود، تصميم گرفته شد سطح آنتي اكسيدان تام پلاسما و عملكرد سيستم ايمني افراد شاغل در اين مراكز مورد بررسي قرار گيرد.روش بررسي: در اين مطالعه ميزان قدرت آنتي اكسيدان تام پلاسما و عملكردهاي سلول هاي سيستم ايمني شامل پاسخ تكثيري لنفوسيت ها، حركت هدف دار نوتروفيل ها، شدت انفجار تنفسي نوتروفيلها و سطح اينترلوكين هاي 2 و 4 مورد بررسي قرار گرفتند. افراد مورد بررسي 61 نفر (زن و مرد) پرسنل راديولوژي و پزشكي هسته اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بين سنين 50-25 سال بودند كه به عنوان گروه مورد مطالعه و 40 نفر (زن و مرد) از مراجعه كنندگان درمانگاه ها و اورژانس بودند كه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.يافته ها: نتايج نشان داد كه سطح آنتي اكسيدان تام پلاسما و سطح IL-2 در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد كاهش معني داري داشت. شدت انفجار تنفسي و حركت هدفدار نوتروفيل ها و سطح IL-4 و پاسخ تكثيري لنفوسيت ها كاهش مختصري داشت كه از نظر آماري معني دار نبود ولي كاهش ميزان آنتي اكسيدان تام پلاسماي افراد مورد مطالعه قابل توجه بود.نتيجه گيري: مواجهه مزمن با پرتوهاي يونيزان و با دوز كم تاثيري بر روي حركت هدفدار نوتروفيل ها و شدت انفجار تنفسي ندارد ولي مي تواند روي عملكرد لنفوسيت ها به خصوص در ترشح سايتوكاينهايي مانند اينتر لوكين 2 نقش موثري داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلام زاده، ع.، و کیهانی، ع.، و حاجتی، ج.، و نورایی، م.، و لطیفی نیا، ا.، و ذاکری، ف.، و خوانساری، ن. (1386). سطح آنتی اکسیدان تام پلاسما و عملکرد سیستم ایمنی پرسنل رادیولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پزشکی, 65(9), 13-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70710Vancouver : کپی

کلام زاده عاطفه، کیهانی عبدالحسین، حاجتی جمشید، نورایی مهدی، لطیفی نیا افشینه، ذاکری فریده، خوانساری نعمت اله. سطح آنتی اکسیدان تام پلاسما و عملکرد سیستم ایمنی پرسنل رادیولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پزشکی. 1386 [cited 2022August14];65(9):13-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70710IEEE : کپی

کلام زاده، ع.، کیهانی، ع.، حاجتی، ج.، نورایی، م.، لطیفی نیا، ا.، ذاکری، ف.، خوانساری، ن.، 1386. سطح آنتی اکسیدان تام پلاسما و عملکرد سیستم ایمنی پرسنل رادیولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پزشکی, [online] 65(9), pp.13-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70710. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی