برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ضخامت ديواره حفرات تهيه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان هاي مولر شيري پالپوتومي شده و ترميم شده با آمالگام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، فلکه پارک، دانشکده دندانپزشکی، گروه دندانپزشکی کودکان
 
چکیده: 

مقدمه: از دست رفتن نسج دندان به دليل پوسيدگي و تهيه حفره مي تواند مقاومت شکستگي دندانها را کاهش دهد. اين مساله بخصوص در دندانهاي درمان پالپ شده صادق است. هدف از اين مطالعه بررسي استحکام در برابر شکست دندانهاي مولر شيري درمان پالپ شده و ترميم شده با آمالگام (کلاسII ) در وسعت هاي مختلف باکولينگوالي حفره بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي 80 دندان مولر شيري انساني پوسيده کشيده شده (40 دندان مولر اول و 40 دندان مولر دوم) براي درمان پالپوتومي انتخاب شدند. دندانها به 4 گروه تقسيم شدند و حفرات مزيو يا ديستواکلوزال (20 دندان) و حفرات مزيو – اکلوزوديستال (20 دندان) در هر کدام از دندانهاي مولر اول و مولر دوم تهيه شدند. در هر کدام از گروهها، دندانها بر اساس ضخامت ديواره باقيمانده دندان (1.5 يا 2.5 ميليمتري) به 2 زير گروه 10 تايي تقسيم شدند. پس از ترميم، دندانها در آب مقطر و دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت يک هفته نگهداري شدند و سپس عمل ترموسيکلينگ تحت 1000 دور در دماي 5 و 55 درجه انجام شد. نمونه ها توسط کراس هدي که فقط با دندان در تماس بود، با سرعت
5mm/min در دستگاه تست فشار Zwick بارگذاري شدند و استحکام در برابر شکست دندانها بر حسب نيوتن محاسبه شد. براي بررسي آماري نمونه ها از آزمون T-test استفاده شد.
يافته ها: ميانگين مقاومت شکستگي دندانهاي مولر اول،
975±368.8 نيوتن و دندانهاي مولر دوم، 1049±540.1 نيوتن بود. در دندانهاي مولر اول مقاومت شکستگي حفرات دو سطحي بطور معني داري بيشتر از حفرات سه سطحي بود (P<0.001) اما اين اختلاف در دندانهاي مولر دوم معني دار نبود. در دندانهاي مولر دوم هم در حفرات سه سطحي (P=0.015) و هم در حفرات دو سطحي(P=0.001) . استحکام در برابر شکست در دندانهاي با ضخامت ديواره 2.5 ميليمتر بطور قابل توجهي بيشتر از انواع 1.5 ميليمتري بود. اما در دندانهاي مولر اول اين اختلاف فقط در حفرات سه سطحي معني دار بود (p=0.045).
نتيجه گيري: استحکام در برابر شکست دندانهاي مولر شيري درمان پالپ شده و ترميم شده با آمالگام حتي در حفرات وسيع سه سطحي بالا بوده و بيشتر از ميزان نيروي حداکثر جويدن در دندانهاي شيري بود. بنابراين مي توان در کودکان سنين مدرسه از ترميم هاي آمالگام به جاي روش استنلس استيل جهت ترميم اين دندانها استفاده نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظهری، ف.، و مهراب خانی، م.، و قره چاهی، م. (1386). تاثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 31(4 (پیاپی 63)), 321-328. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70663Vancouver : کپی

مظهری فاطمه، مهراب خانی مریم، قره چاهی مریم. تاثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1386 [cited 2021October26];31(4 (پیاپی 63)):321-328. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70663IEEE : کپی

مظهری، ف.، مهراب خانی، م.، قره چاهی، م.، 1386. تاثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 31(4 (پیاپی 63)), pp.321-328. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70663. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی