نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1386 , دوره  17 , شماره  61 ; از صفحه 62 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه مصرف هيدروکسي اوره با سنگ هاي صفراوي در بيمارن بتا تالاسمي ماژور و اينترمديا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، میدان امام، بیمارستان بوعلی سینا، دپارتمان اطفال
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در بيماران بتاتالاسمي هموزيگوت (ماژور واينترمديا)، به علت ليزمزمن و خون سازي غير موثر و برخي عوامل ديگر بروز سنگ هاي سيستم صفراوي شايع است که منجر به ايجاد عوارض مختلفي در بيماران مي گردد. هيدروکسي اوره دارويي است که با افزايش توليد هموگلوبين F منجر به کاهش ليز گلبول هاي قرمز در بيماران بتا تالاسمي هموزيگوت مي گردد. در رابطه با اثر مصرف هيدروکسي اوره بر ميزان بروز سنگ هاي صفراوي در اين بيماران مطالعه زيادي صورت قرار نگرفته است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين اين رابطه در بيماران تالاسمي ماژور و اينتر مديا مراجعه کننده به مرکز تحقيقات تالاسمي دانشگاه علوم پزشکي مازندارن بوده است.مواد و روش ها: اين مطالعه به روش کوهورت تاريخي (Historical cohort) در سال 1385 انجام گرديد. جامعه مورد مطالعه بيماران تالاسميک ماژور و اينترمدياي مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي سينا بوده است. بيماران در دو گروه مورد (شامل36 بيمار داراي تالاسمي ماژور يا اينترمديا که حداقل 1 سال هيدرکسي اوره مصرف کرده بودند) و گروه شاهد (شامل بيماراني که داروي هيدروکسي اوره مصرف نکرده بودند يا کمتر از 3 ماه از مصرف دارو در آنها مي گذشت)، بررسي شدند. گروه شاهد از نظر سن، جنس و شدت بيماري با گروه مورد همسان شدند. شدت بيماري بر اساس درجه بندي خصوصيت باليني و آزمايشگاهي بيماران صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده در مورد مشخصات دموگرافيک، شدت بيماري، نتايج سونوگرافي کبد و سيستم صفراوي در پرسشنامه وارد گرديد. تحليل داده ها در نرم افزار (SPSS11) و با استفاده از آزمون هاي Chi square, t و آزمون دقيق فيشر انجام گرديد.يافته ها: در گروه مورد 36 نفر [20 زن (55.6 درصد)] و در گروه شاهد نيز 36 نفر [19 زن (52.8 درصد)] مورد مطالعه قرارگرفتند. مدت مصرف هيدروکسي اوره 67.9±25.5 ماه با بيشترين مقدار 108 ماه (9 سال) بود. ميانگين دوز مصرف هيدروکسي اوره 14.9±5.9 ميليگرم به ازاي کيلوگرم با بيشترين ميزان 34mg/kg بود. در گروه شاهد براي 13 نفر (48.1 درصد) نتيجه سونوگرافي سيستم صفراوي غير نرمال گزارش شد، (12 نفر سنگ صفراوي و 1 نفر sludge صفراوي) که در گروه مورد اين نتيجه براي 6 نفر (19.4 درصد) گزارش گرديد (5 نفر سنگ صفراوي و 1 نفر sludge صفراوي) که اين اختلاف از نظر آماري معنادار بود (P<0.02). در بين عوامل مختلف، جنس بيماران رابطه معناداري با اثر هيدورکسي اوره بر کاهش سنگ هاي صفراوي داشت.استنتاج: اين مطالعه نشان داد که بروز سنگ هاي صفراوي در بيماران بتا تالاسمي ماژور و اينترمديا مصرف کننده هيدروکسي اوره کمتر از بيماران همسان غير مصرف کننده اين دارو مي باشد اين امر مطرح کننده نقش پيشگيري کننده هيدروکسي اوره در بروز سنگ هاي صفراوي در بيماران بتا تالاسمي ماژور و اينتر مديا مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی، ح.، و وحیدشاهی، ک.، و کوثریان، م.، و کرمی، ح.، و جمالی، م. (1386). بررسی رابطه مصرف هیدروکسی اوره با سنگ های صفراوی در بیمارن بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 17(61), 62-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70658Vancouver : کپی

کرمی حسن، وحیدشاهی کوروش، کوثریان مهرنوش، کرمی حسین، جمالی مانی. بررسی رابطه مصرف هیدروکسی اوره با سنگ های صفراوی در بیمارن بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1386 [cited 2022August08];17(61):62-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70658IEEE : کپی

کرمی، ح.، وحیدشاهی، ک.، کوثریان، م.، کرمی، ح.، جمالی، م.، 1386. بررسی رابطه مصرف هیدروکسی اوره با سنگ های صفراوی در بیمارن بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 17(61), pp.62-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70658. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی