برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1386 , دوره  17 , شماره  61 ; از صفحه 20 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

نقش پمپ سديم - پتاسيم وابسته به انرژي در اثرات عصاره هيدروالكلي ريشه گزنه بر روي گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، دانشکده پزشکی فلسفی، مرکز تحقیقات قلب و عروق گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات قبلي بيانگر اثرات قلبي و عروقي گياه گزنه از قبيل كاهش فشار، گشاد كردن شريان ها و اثرات اينوتروپ بر روي قلب است ولي اثرات آن روي دهليزي - بطني شناخته نشده است. همچنين خاصيت مهاركنندگي پمپ K ATPase–Na از گزنه گزارش شده است.
هدف از اين مطالعه 1) تعيين اثرات عصاره ريشه گزنه بر روي خواص پايه و كاركردي گره دهليزي - بطني مي باشد 2) تعيين مکانيسم اثرات گزنه و مقايسه آن با وراپاميل و اوبائين مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تجربي است. در تمام آزمايش ها خرگوش هاي نر نژاد نيوزلندي (
kg1-3/1) با استفاده از تکنيک پرفيوژن گره دهليزي بطني ايزوله در شرايط مناسب آزمايشگاهي و در 3 گروه جداگانه انجام شد. در گروه اول به صورت قبل و بعد عصاره الکلي ريشه گزنه (0.2 و 0.4 گرم در ليتر) بر روي خواص الكتروفيزولوژيك گره دهليزي بطني خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت (N=6). در گروه دوم ريشه گزنه در حضور اوبائين با غلظت 0.25 ميکرومولار (N=6) و در گروه سوم وراپاميل 0.1 ميکرومولار (N=6) مورد آزمايش قرار گرفت. پروتکل هاي تحريکي (Wbcl; Recovery, Facilitation, Fatigue) براي بررسي خواص الکترو فيزيولوژيک در گره دهليزي بطني ايزوله مورد استفاده قرار گرفت. تمام نتايج به صورت ميانگين خطاي استاندارد نشان داده شده است.
يافته ها: در حضور گزنه افزايش معني داري در ونكباخ (از
150.7±4.3 تا 180±15.2)، زمان هدايت (AVCT) از 44±2.5 تا 54±1.7 و ERP از 125±13 تا 149±20.6 و در زمان خستگي 6±0.9 (ΔAH) ميلي ثانيه شد. اثرات مقايسه ريشه گزنه در مقايسه با وراپاميل بيانگر اثرات مهارکننده كمتري از ريشه گزنه ميباشد بطوريكه زمان تحريك ناپذيري گزنه 40 درصد وراپاميل مي باشد. همچنين گزنه توانست رفتار الكتروفيزيولوژيك مشابهي را نسبت به اوبائين نشان دهد.
استنتاج: اثرات عصاره الكلي ريشه گزنه بر روي خواص الكتروفيزيولوژيك يك گره دهليزي بطني بيانگر نقش دورموتروپ منفي اين گياه مي باشد كه شباهت الكتروفيزيولوژيك آنبا اوبائين مي تواند احتمال نقش پمپ سديم - پتاسيم وابسته به انرژي را در اثرات مهاري گزنه برروي گره دهليزي - بطني مطرح كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی