برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  25 , شماره  86 ; از صفحه 46 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

عفونت هپاتيت A در جمعيت بالاي 6 سال استان اصفهان: يک مطالعه جمعيت نگر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه عفونی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

هرچند تغيير در سبک زندگي منجر به تغيير در اپيدميولوژي هپاتيت A در کشورهاي مختلف شده است، عدم وجود استراتژي خاص براي پيش گيري در برخورد با اين عفونت، به علت عدم اطلاع از وضعيت موجود در جامعه، ما را بر آن داشت که به بررسي فراواني اين عفونت در استان اصفهان بپردازيم.
روش ها: در يک مطالعه مقطعي-توصيفي با روش نمونه گيري خوشه اي، 816 نفر از جمعيت بالاي شش سال شهري و روستايي استان اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند که پس از تکميل پرسش نامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، نمونه سرم اين افراد براي بررسي وجود آنتي بادي بر عليه هپاتيت
A به روش الايزا مورد آزمايش قرار گرفت. سپس نتايج با استفاده از روش آماري مجذور کاي و در سطح معني دار آماري 05/p>0 تحليل شد.
يافته ها: از مجموع 428 زن و 388 مرد شرکت کننده در اين پژوهش، 09/8% از نظر آنتي بادي ضد هپاتيت
A مثبت بودند. بيشترين ميزان آلودگي (6/28%) در شهرستان برخوار و ميمه مشاهده شد. اختلاف بين شيوع آنتي بادي ضد هپاتيت A در شهرستان هاي مختلف استان از نظر آماري معني دار بود (001/p=0). شيوع آنتي بادي ضد هپاتيت A به تفکيک عوامل دموگرافيک مورد بررسي قرار گرفت که تنها اختلاف آماري قابل مشاهده، بين افراد مجرد و متاهل بود که مجردها از شيوع بالاتري برخوردار بودند (006/p=0).
نتيجه گيري: فراواني عفونت هپاتيت
A در استان اصفهان زياد نيست که مي تواند به دليل برخورداري از وضعيت بهداشتي خوب و سيستم فاضلاب مناسب باشد. پيش گيري از اين عفونت پس از تماس براي کودکان و نوجوانان ضروري بوده و برنامه واکسيناسيون بر عليه هپاتيت A بايد مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی