نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و بررسي پراكنش ماهيان رودخانه سياه درويشان (حوزه تالاب انزلي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اکولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی کشور، بندر انزلی
 
چکیده: 
رودخانه سياه درويشان يكي از رودخانه هاي مهم ورودي تالاب انزلي بوده و نقش مهمي را هر ساله در بازسازي طبيعي ذخاير ماهيان مهاجر درياي خزر ايفا مي نمايد. اين بررسي با هدف شناسايي و تعيين پراكنش مكاني و زماني ماهيان رودخانه و نيز تعيين وضعيت كنوني اين رودخانه در بازسازي ذخاير ماهيان مهاجر درياي خزر و در طي سالهاي 1377 تا 1379 انجام و تعداد 8 ايستگاه مطالعاتي از بالا دست (تولم شهر) به طول حدود 20 كيلومتر تا پايين دست (لاكسار) انتخاب و نمونه برداري ماهيان با استفاده از تور محاصرهاي، تور پرتابي و دستگاه صيد الكتريكي انجام گرفت. نتايج بررسي نشان داد كه در اين رودخانه تعداد 30 گونه و زير گونه ماهي از يازده خانواده دهان گرد ماهيان (Petromyzontidae)، تاسماهيان (Acipenseridae)، شگماهيان (Clupeidae)، كپورماهيان (Cyprinidae)، رفتگرماهيان (Cobitidae)، اسبله ماهيان (Siluridae)، اردك ماهيان (Esocidae)، آزادماهيان (Salmonidae)، گامبوزياماهيان (Poeciliidae)، سوفماهيان (Percidae) و گاوماهيان (Gobiidae) وجود دارند كه كپور ماهيان داراي 20 گونه بوده و بيشترين فراواني (95.9 درصد) را دارا بود و ساير خانواده ها با يك نماينده حضور داشتند. سياه ماهي (Capoeta capoeta gracilis) در تمامي فصول و نيز در ايستگاه هاي 1، 3، 4 و 6 و ماهي حوض (Carassius auratus gibelio) در ايستگاههاي 2، 5، 7 و 8 غالب بوده و در مجموع، سياه ماهي، ماهي حوض و شاه كولي (Chalcalburnus chalcoides) به ترتيب با 36.61، 26.17 و 9.94 درصد تعداد بيشترين فراواني را در طي مطالعه داشتند. ايستگاه بالادست (1) با 13 گونه كمترين و ايستگاه پايين دست (8) با 27 گونه بيشترين تعداد گونه را در خود جاي دادند. تعداد 7 گونه ماهي شامل سه گونه مذكور و ماهي خياطه (Alburnoides bipunctatus)، سس ماهي سرگنده (Barbus capito)، ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum) و سياه كولي (Vimba vimba persa) در تمام ايستگاه ها مشاهده شدند. تعداد 9 گونه جزو ماهيان دريازي رود كوچ يا مهاجر (Anadromous) و 19 گونه جزو ماهيان آب شيرين (رودخانه اي) و دو گونه داراي هر دو فرم بودند. همچنين 7 گونه از ماهيان غير بومي (Alein) در اين رودخانه شناسايي شده كه برخي از آنها انتشار و فراواني بالايي داشته و مي توانند خطراتي را براي ذخاير ماهيان بومي و مهاجر به رودخانه ايجاد نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی، ک.، و سرپناه سورکوهی، ع.، و مرادخواه، س. (1386). شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان رودخانه سیاه درویشان (حوزه تالاب انزلی). پژوهش و سازندگی, 19(4(پی آیند 74) در امور دام و آبزیان), 27-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70413Vancouver : کپی

عباسی کیوان، سرپناه سورکوهی علی نقی، مرادخواه ساریه. شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان رودخانه سیاه درویشان (حوزه تالاب انزلی). پژوهش و سازندگی. 1386 [cited 2022May21];19(4(پی آیند 74) در امور دام و آبزیان):27-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70413IEEE : کپی

عباسی، ک.، سرپناه سورکوهی، ع.، مرادخواه، س.، 1386. شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان رودخانه سیاه درویشان (حوزه تالاب انزلی). پژوهش و سازندگی, [online] 19(4(پی آیند 74) در امور دام و آبزیان), pp.27-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70413. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 579 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی