برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان IgE اختصاصي بر عليه کانديدا آلبيكنس در مبتلايان به درماتيت آتوپيك مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سينا ساري 1385-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کانديدا آلبيکنس به عنوان يكي از اعضاي کوچک طبيعي ساکن (Microflor) بدن انسان مي تواند باعث رهاسازي دايمي مواد حساسيت زا در افراد حساس و در نتيجه سبب تشديد بيماري هاي حساسيتي مزمن نظير التهاب ارثي پوست  (Atopic Dermatitis) شود. هدف از مطالعه حاضرتعيين ميزان شيوع IgE اختصاصي برعليه کانديدا آلبيکنس در بيماران مبتلا به التهاب ارثي پوست مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي ساري طي سال هاي 85-1383 مي باشد.
مواد و روش ها: 120 بيمار مبتلا به التهاب ارثي پوست (52 مرد و 68 زن) مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي ساري وارد مطالعـه شدند. طيف سني بيماران 4 ماه تا 60 سال با ميانگين 9/12 سال بود. معيارهاي تشخيص براي بيماري، معيارهاي هانيفين و راجکا (Hanifin & Rajka) بود. سرم اين بيماران با استفاده از اسباب هاي اندازه گيري IgE کلي (RADIM) و بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده اندازه گيري شد و براي تعيين ميزانIgE  اختصاصي از اسباب هاي (Kits) طراحي شده به وسيله IgE خاص حساسيت انسان(ALerCHEK'S Allergen specific human)  و بر اساس دستور كارخانه سازنده استفاده گرديد.
يافته ها: از مجموع 120 بيمار مورد مطالعه، در 37 نفر (8/30 درصد) سطح IgE کلي بيش از IU/ml 100 و در 44 نفر (7/63) درصد 20-100 IU/ml  و در 39 نفر (5/32 درصد) كمتر از  100IU/mlبود. از 68 بيمار زن، 20 نفر (4/29 درصد) و از 52 بيمار مرد 17 نفر (7/32 درصد) داراي IgE کلي بيش از 100IU/ml  بودند. از مجموع 120 بيمار مورد مطالعه 9 نفر (5/7 درصد) IgE اختصاصي بر عليه کانديدا آلبيکنس را نشان دادند كه از اين تعداد 6 نفر (6/66 درصد) زن بودند.
استنتاج: نتايج مطالعه حاضر در مقايسه با ساير تحقيقات، هماهنگي نسبي ميزان IgE کلي را در بيماران نشان مي دهد. اما درصد بيماران مبتلا به التهاب ارثي پوست با IgE اختصاصي بر عليه کانديدا آلبيکانس در مطالعه حاضر پايين تر بود كه به نظر مي رسد عوامل مختلفي نظير سن بيماران مورد مطالعه، شدت بيماري، روش ارزيابي IgE اختصاصي و همچنين سطح IgE کلي در آن تاثيرگذار باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

هدایتی، م.، و حاج حیدری، ز.، و برومند، ث.، و شکوهی، ط.، و رفیعی، ع.، و محمدپورتهمتن، ر. (1386). بررسی میزان IgE اختصاصی بر علیه کاندیدا آلبیکنس در مبتلایان به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا ساری 1385-1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 17(60), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70381Vancouver : کپی

هدایتی محمدتقی، حاج حیدری زهره، برومند ثریا، شکوهی طاهره، رفیعی علیرضا، محمدپورتهمتن رضاعلی. بررسی میزان IgE اختصاصی بر علیه کاندیدا آلبیکنس در مبتلایان به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا ساری 1385-1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1386 [cited 2021April19];17(60):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70381IEEE : کپی

هدایتی، م.، حاج حیدری، ز.، برومند، ث.، شکوهی، ط.، رفیعی، ع.، محمدپورتهمتن، ر.، 1386. بررسی میزان IgE اختصاصی بر علیه کاندیدا آلبیکنس در مبتلایان به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینا ساری 1385-1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 17(60), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70381. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی