برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت سيتوكراتين 7 در سرطان اوليه پستان و ارتباط آن با عوامل موثر در پيش آگهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه آسیب شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان پستان شايع ترين بدخيمي در زنان است. از انواع ماركرهاي بيولوژيك تومور در تعيين پيش آگهي و پيش بيني پاسخ بيماران به رژيم هاي درماني استفاده مي گردد. سيتوكراتين 7 يكي از ماركرها مي باشد كه يك پروتيين رشته اي حدواسط سلول هاي اپيتيليالي است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني بيان سيتوكراتين 7 در سرطان پستان و ارتباط آن با درجه بدخيمي، مرحله تومور و در گيري گره هاي لنفاوي مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش مقطعي روي 75 نمونه بيماران مبتلا به سرطان پستان در بيمارستان شهيد مصطفي خميني طي سالهاي 1383-1379 انجام گرفت. پس از آماده سازي نمونه ها، از نمونه برش بافتي گرفته شد. يكي از برش هاي بافتي تومور و گره هاي لنفاوي با روش هماتوكسيلين و ايوزين، رنگ آميزي گرديد. لام ديگري به روش ايمونوهيستوشيمي با آنتي بادي مونوكلونال از نظر سيتوكراتين 7 بررسي شد. سپس نوع تومور، تعداد گره هاي لنفاوي درگير، مرحله تومور،‌ درجه بدخيمي تعيين گرديد. تمامي لام ها توسط پاتولوژيست واحد مورد بررسي قرار گرفت. نرم افزار آماري مورد استفاده SPSS نسخه 11.5 بود كه داده ها با استفاده از آزمون كاي دو، من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ملاك سطح معني داري آماري P<0.05 بود.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه 12.86±53.48 سال بود. براساس نتايج اين مطالعه، 93.3% نمونه ها سيتوكراتين 7 مثبت بودند، 70.7% بيماران درگيري غدد لنفاوي داشتند. در اين بررسي بين بيان سيتوكراتين 7 و درگيري غدد لنفاوي (P=0.002) و تعداد غدد درگير (P=0.004)، مرحله تومور (P=0.002) ارتباط معني داري بدست آمد. تنها بين بيان سيتوكراتين 7 و درجه بدخيمي تومور ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد،‌ سيتوكراتين 7 فاكتور موثر در پيش آگهي سرطان پستان مي باشد كه جهت بدست آوردن نتايج مقطعي و تعيين نقش سيتوكراتين 7 در پيش آگهي سرطان پستان نياز به مطالعه كاملتر و با حجم نمونه بيشتر و پيگيري طولاني مدت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 281
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی