برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر-آبان 1386 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 78 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد مقدار ازت كل خاك به كمك مقدار ماده آلي و با استفاده از روش هاي كريجينگ، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

وجود تغييرات مكاني در خصوصيات خاك امري طبيعي مي باشد، ولي شناخت اين تغييرات به ويژه در اراضي كشاورزي جهت برنامه ريزي دقيق و مديريت امري اجتناب ناپذير است. آگاهي از اين امر براي بهبود در سودآوري و نيل به بهره بري پايدار ضروري مي باشد. شاخه اي از علم آمار کاربردي به نام زمين آمار قادر به ارايه مجموعه وسيعي از تخمينگرهاي آماري به منظور برآورد خصوصيت مورد نظر در مکان هاي نمونه برداري نشده با استفاده از اطلاعات حاصل از نقاط نمونه برداري شده مي باشد. روش هاي ميان يابي و تخمين مختلف به كمك اين تكنيك وجود دارد كه از مهمترين آنها مي توان به روش هاي كريجينگ معمولي، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون اشاره كرد. اين تحقيق جهت تخمين مكاني ازت كل خاك به كمك متغير ماده آلي و مقايسه روش هاي كريجينگ معمولي، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته استان گلستان صورت گرفته است. نمونه برداري خاك در 101 نقطه به صورت آشيانه اي سيستماتيك در پلاتي به ابعاد 180×100 متر صورت گرفت. ازت كل براي 70 نقطه و ماده آلي براي 101 نقطه اندازه گيري شد. بعد از آناليزهاي زمين آماري و تعيين تغييرنماهاي متغيرهاي ازت كل و ماده آلي و همچنين تعيين تغييرنماي عرضي دو متغير و مشخص كردن رابطه رگرسيوني بين آن دو، براي تخمين ازت كل روش هاي كريجينگ، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با توجه به حداقل بودن مقادير خطاي تخمين و ميانگين مجذور خطاها در روش رگرسيون - كريجينگ نسبت به دو روش ديگر، و بالاتر بودن مقدار ضريب تشخيص اين روش حداكثر دقت را براي تخمين ازت كل به كمك داده هاي ماده آلي حاصل مي كند. از نظر معيارهاي مزبور روش كوكريجينگ نسبت به روش كريجينگ بهتر عمل كرده است. اين نتيجه به آن علت است كه متغير ثانويه (ماده آلي) با متغير اصلي (ازت كل) داراي همبستگي مكاني بالايي بوده كه اين امر منجر به كاهش واريانس تخمين شده است. از بين دو روش كوكريجينگ و كريجينگ - رگرسيون، روش دوم از دقت بهتري برخوردار بوده و با توجه به ساده بودن محاسبات و كم هزينه بودن جهت تخمين ازت كل خاك در منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 515
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی