برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  29 , شماره  2 ; از صفحه 43 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه استراتژيهاي مختلف مدل بندي مدت اقامت بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
چکیده: 

زمينه و اهداف:‌ مدل بندي مدت اقامت بيماران در بيمارستان يك مساله مهم در مطالعات سيستم هاي بهداشتي بوده و از آن براي مقاصد مختلفي مانند مديريت خدمات بيمارستاني، طرح ريزي نيازهاي بهداشتي، منبع مصرف ذخاير بهداشتي و كارايي خدمات بيمارستاني استفاده مي شود. تعيين مدل و عواملي كه بر روي مدت اقامت بيماران تاثير دارد براي سيستم هاي بهداشتي امر بسيار مهمي است. در ايران به جز مطالعات اندك و محدود، مطالعه اي كه به مدل بندي مقادير مدت اقامت بيماران در بيمارستانها بپردازد، صورت نگرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه به منظور مقايسه مدل هاي مختلف براي تبيين مقادير مدت اقامت بيماران انجام گرفته است. تعداد 3546 نمونه تصادفي بصورت خوشه اي از بخشهاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز در سال 1383 انتخاب و مقادير مدت اقامت آنها به عنوان متغير پاسخ و برخي متغيرهاي دموگرافيك ديگر به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. از مدل هاي پيشرفته موجود براي مدل بندي مدت اقامت بيماران بر اساس متغيرهاي ديگر استفاده شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه متوسط مدت اقامت بيماران در كل بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز
8.4±13.7روز (انحراف معيار± ميانگين) بوده است با توجه به اينكه مقدار پراكندگي مقادير مدت اقامت بيماران در بيمارستان بسيار زياد بوده است از مدل هاي ويژه مانند پوآسن، دو جمله اي منفي، گاما و آميخته بريده شده در مشاهده صفر پوآسني و دوجمله اي منفي و رگرسيون نقاط درصدي براي تبيين اين متغير استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه مدل دوجمله اي منفي بريده شده در مشاهده صفر بسيار خوب توزيع مقادير مدت اقامت بيماران در بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز را تبيين مي كنند.
نتيجه گيري: با توجه به ناهمگني مقادير مدت اقامت بيماران در بخشهاي مختلف بيمارستانهاي شهر شيراز مدل مناسبي كه اين ناهمگني را تبيين كند، مدل دو جمله اي منفي مي باشد، همچنين مدل هاي ديگري مانند رگرسيون نقاط درصدي نيز براي اين امر مناسب مي باشند كه در اين مقاله براي مقادير مدت اقامت بيماران به كار برده شده اند. با توجه به اينكه مقادير مدت اقامت بيماران از يك شهر به شهر ديگر مي تواند توزيع متفاوتي داشته باشد، كاربرد اين مدل ها در بيمارستان هاي شهرهاي ديگر ايران توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، م.، و آیت الهی، س.، و بهبودیان، ج. (1386). مقایسه استراتژیهای مختلف مدل بندی مدت اقامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 29(2), 43-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70227Vancouver : کپی

رفیعی محمد، آیت الهی سیدمحمدتقی، بهبودیان جواد. مقایسه استراتژیهای مختلف مدل بندی مدت اقامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1386 [cited 2021October17];29(2):43-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70227IEEE : کپی

رفیعی، م.، آیت الهی، س.، بهبودیان، ج.، 1386. مقایسه استراتژیهای مختلف مدل بندی مدت اقامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 29(2), pp.43-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70227. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی