برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 199 تا صفحه 207 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني عفونت كلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد كودكان آدنوئيدكتومي شده در مجتمع حضرت رسول اكرم (ص) تهران، 85-1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عفونت هاي مكرر و يا مزمن آدنوتونسيلر، بيش تر كودكان را گرفتار مي كند. فراواني پاتوژن هاي تنفسي بالقوه در سطح آدنوئيد و لوزه كودكان مبتلا به علايم متوسط تونسيلوفارنژيت و يا هيپرتروفي آدنوتونسيلر، تفاوت زيادي با كودكان بدون علامت ندارد. كلاميدياپنومونيه، پاتوژن شايع دستگاه تنفسي كودكان است. در مورد كلونيزاسيون واقعي و لكاليزاسيون باكتري در دستگاه تنفسي، اطلاعات زيادي در دسترس نيست. يافته هاي اخير نشان مي دهند كه احتمالا كلاميديا، يك پاتوژن شايع در نسج آدنوئيد كودكاني كه آدنوئيدكتومي مي شوند، مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين عفونت كلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد كودكاني كه آدنوئيدكتومي مي شوند با روش (Polymerase chain reaction) PCR و اندازه گيري آنتي بادي اختصاصي در سرم بيماران بود.
روش بررسي: اين مطالعه، از نوع مقطعي ـ توصيفي بود كه در طي 1 سال (85-1384)، بر روي 44 نمونه آدنوئيد كودكاني كه در بخش گوش و حلق و بيني مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)، آدنوئيدكتومي شدند، آزمايش اختصاصي
PCR كلاميديا انجام گرفت. 168 آزمايش سرولوژي اليزا (2 نوع آنتي بادي فاز حاد و قبلي براي هر نمونه) انجام شد. نمونه ها از 53 بيمار (%63.1) و 31 كودك سالم (%36.9) گرفته شدند. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار آماريSPSS (version 10.5)  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: سن بيماران، 14-3 سال با دامنه 11 سال و ميانگين سني
7.95 سال و انحراف معيار 1.98± سال بود. %54.8 بيماران، پسر و %45.2، دختر بودند. فصل آدنوئيدكتومي در 24% موارد، بهار، در 18%، تابستان، در 36%، پاييز و در 22%، زمستان بود. با روش PCR، DNA كلاميديا در 7 نمونه از 44 نمونه آدنوئيد بيماران (%15.9) مثبت بود. مثبت شدن PCR، بين دو جنس و در گروه هاي سني، تفاوتي نداشت. از كل كودكان، %3.7 به عفونت حاد مبتلا بودند و %12.3 ايمني قبلي به كلاميديا داشتند. با روش سرولوژي، از 51 بيمار فقط 1 مورد (2%)، عفونت حاد و 6 نفر (%11.8)، ايمني قبلي به كلاميديا داشتند. بين گروه بيمار و شاهد، ايمني حاد و قبلي به كلاميديا تفاوتي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند كه عفونت كلاميديايي يافته نسبتا شايعي در نسج آدنوئيد كودكاني كه آدنوئيدكتومي مي شوند، مي باشد. نسج آدنوئيد مي تواند به عنوان مخزن باكتري هاي ايجاد كننده عفونت سينوس و ريه و حتي عفونت هاي مزمن گوش باشد. اگر چه كلاميديا پنومونيه يافته شايعي در آدنوئيد كودكاني كه آدنوئيدكتومي مي شوند، مي باشد اما اينكه كلاميديا در گروه بيماران نقش پاتوژن دارد را نمي توان با نتايج اين مطالعه به تنهايي مشخص نمود. توصيه مي شود، در صورت عدم پاسخ درماني آدنوئيديت به داروهاي معمول، قبل از عمل جراحي، از آنتي بيوتيك هاي موثر بر عفونت كلاميديا (مناسب با سن مريض) مانند اريترومايسين يا تتراسيكلين و يا ماكروليدهاي جديد مثل آزيترومايسين يا كلاريترومايسين استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نوربخش، ث.، و فرهادی، م.، و طباطبایی، آ.، و محمدپورمیر، ع. (1386). بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) تهران, 85-1384. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 14(57), 199-207. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70059Vancouver : کپی

نوربخش ثمیله، فرهادی محمد، طباطبایی آذردخت، محمدپورمیر علی. بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) تهران, 85-1384. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1386 [cited 2021April11];14(57):199-207. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70059IEEE : کپی

نوربخش، ث.، فرهادی، م.، طباطبایی، آ.، محمدپورمیر، ع.، 1386. بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) تهران, 85-1384. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 14(57), pp.199-207. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70059>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی