نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 181 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ميانگين سرعت جريان خون شريان مغزي مياني در افراد ديابتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشکده پزشکی، تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري ديابت كه در ايران از شيوع قابل توجهي برخوردار است، مشكلات، خطرات و هزينه هاي فراواني را براي فرد و جامعه به همراه دارد. يكي از عوارض مهم ديابت، درگيري عروق بدن است و عروق مغزي هم از اين قاعده مستثني نيستند كه در صورت عدم كنترل، منجر به سكته مغزي كه شايع ترين بيماري ناتوان كننده نورولوژيك است، مي شود. يكي از مهم ترين عروق مغزي، شريان مغزي مياني است كه 85% خون نيمكره هاي مغزي توسط اين شريان تامين مي شود. از اين رو، اين مطالعه با هدف تعيين ميانگين سرعت جريان خون شريان مغزي مياني در افراد ديابتيك انجام گرفت. روش بررسي: اين مطالعــه مقطعــي (cross-sectional) در سال 1383 و بر روي 81 نفر از بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان فيروزگر شهر تهــران كه انديكاسيون (Transcranial Doppler) TCD را داشتند و همچنين فاقد هرگونه سابقه تاييد شده و مستند انفاركتوس قلبي (Myocardial infarction=MI) و يا سكته مغزي (Cerebrovascular attack=CVA) بودند، انجام گرفت. بيماران در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) تهران تحت TCD قرار گرفتند. همچنين متغيرهاي دموگرافيك و نيز مقادير (Triglyceride) TG, Cholesterol, (Low density lipoprotein lipid) LDL, (High density lipoprotein lipid) HDL, HbA1C و (C-reactive protein) CRP در مورد هر بيمار ثبت گرديد. در نهايت كليه اطلاعات توسط نرم افزار آماري SPSS (version 13) تحت آناليز آماري قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سني بيماران 55.91 (SD=11.05) سال بود. ميانگين سرعت جريان خون در شريان هاي مغزي مياني راست و چپ به ترتيب 50.74 (SD=15.65) سانتي متر در ثانيه و 48.87 (SD=15.96) سانتي متر در ثانيه بود. همچنين ميانگين سرعت جريان خون انتهاي دياستولي شريان مغزي مياني راست و چپ به ترتيب 34.82 (SD=12.80) سانتي متر در ثانيه و 33.60 (SD=13.58) سانتي متر در ثانيه بود. بين مدت زمان ابتلا به ديابت و سرعت جريان خون انتهاي دياستولي شريان مغزي مياني راست، ارتباط آماري معني داري وجود داشت (P=0.025, rPearson = -0.218). نتيجه گيري: از آنجايي كه از مهم ترين ويژگي هاي حوادث مغزي- عروقي، قابل پيشگيري بودن آنهاست و از طرفي درمان دارويي محدودي براي بيماران حوادث مغزي- عروقي وجود دارد، به نظر مي رسد، TCD نقش مهمي در تشخيص اين مساله مهم و پيشگيري از آن دارد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ارتباط معكوسي بين مدت زمان ابتلا به ديابت و سرعت جريان خون شريان مغزي مياني وجود دارد . به نظر مي رسد اين نتايج بيانگر تغييرات عروقي در افراد ديابتي است كه مي تواند منجر به بروز ايسكمي مغزي در اين افراد شود و همچنين اهميت درمان توسط داروهاي ضدانعقادي و يا ضد تجمع پلاكتي به منظور پيشگيري از حوادث مغزي- عروقي در افراد ديابتي را نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معتمد، م.، و اکبری، م.، و حبیبی، ا.، و فرشته نژاد، س.، و ستاره شناس، ر. (1386). تعیین میانگین سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در افراد دیابتیک. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 14(57), 181-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70051Vancouver : کپی

معتمد محمدرضا، اکبری معصومه، حبیبی امیرحسن، فرشته نژاد سیدمحمد، ستاره شناس رویا. تعیین میانگین سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در افراد دیابتیک. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1386 [cited 2022August19];14(57):181-190. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70051IEEE : کپی

معتمد، م.، اکبری، م.، حبیبی، ا.، فرشته نژاد، س.، ستاره شناس، ر.، 1386. تعیین میانگین سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در افراد دیابتیک. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 14(57), pp.181-190. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70051. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی