برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 157 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آتراكوريوم، ليدوكايين هر يك به تنهايي و همراه با يكديگر در پيشگيري از ميالژي بعد از اعمال جراحي ناشي از ساكسنيل كولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی، بلوار ارشاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ساكسنيل كولين، به دليل مزاياي متعدد (ارزان بودن، شروع سريع و عدم نياز به داروهاي آنتي كولين استراز جهت از بين بردن اثر شل كنندگي آن و ...) جهت تسهيل لوله گذاري داخل تراشه خصوصا در بيماران سرپايي بسيار مناسب مي باشد؛ با اين وجود، اين دارو داراي تعدادي عوارض نامطلوب مانند فاسيكولاسيون عضلات و ميالژي بعد از عمل جراحي مي باشد و اين خود باعث بروز مشكلاتي براي بيماران بخصوص بيماران سرپايي مي گردد. هدف از اين مطالعه، بررسي و تعيين اثر ليدوكايين وآتراكوريوم به تنهايي و يا به همراه يكديگر در پيشگيري ميالژي بعد از عمل ناشي از ساكسنيل كولين در بيماران سرپايي بود.
روش بررسي: در اين بررسي كه به صورت آينده نگر و علمي ـ كاربردي انجام شد، 80 بيمار در محدوده سني 55-20 سال از بين بيماراني كه از نظر
(American society of Anesthesiology) ASA در كلاس І و ІІ قرار داشتند و جهت اعمال جراحي كوچك و يا سرپايي و به صورت الكتيو در بيمارستان امام خميني اروميه پذيرش شده بودند، انتخاب شدند. بيماران به صورت تصادفي به يكي از چهار گروه درماني تقسيم شدند: گروه اول، پيش دارو دريافت نكردند، گروه دوم، آتراكوريوم (3 ميلي گرم)، گروه سوم، ليدوكايين (1 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم) و گروه چهارم، آتراكوريوم (3 ميلي گرم) و ليدوكايين (1 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم) قبل از تزريق ساكسنيل كولين (1.5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم) دريافت كردند. شيوع فاسيكولاسيون درحين القاي بيهوشي، بررسي و شدت آن به وسيله Four-Point Rating Scale درجه بندي شد، همچنين شدت ميالژي به وسيله Four-Point Rating Scale در ساعت هاي 4، 12 و 24 بعد از عمل، بررسي وتعيين گرديد. براي هر بيمار، داده هاي جمع آوري شده كه شامل مشخصات دموگرافيك (سن، جنس و طول مدت جراحي)، وجود فاسيكولاسيون و شدت آن، ميالژي و شدت آن، زمان شروع ميالژي، ارتباط فاسيكولاسيون و ميالژي و ميزان محدوديت فعاليت و نياز به آنالژزي اضافي در گروه هاي مختلف بود، بررسي و اختلاف بين آنها با Chi-square test و fisher’s -exact test، آناليز و P value<0.05 با اهميت تلقي شد.
يافته ها: در هيچ يك از بيماران، عوارض ناشي از داروهاي مورد مطالعه ديده نشد. شيوع و شدت فاسيكولاسيون در بيماران گروه 3 و 1 نسبت به گروه 4 و 2، بيش تر بود (30% و 50% در مقابل 10% و 10%)، البته ايــن اختــلاف تنها مابين گروه 2 و
(P value=0.014) 1 و گروه 4 و (P value=0.014) 1 معني دار بود، ولي اين مقايسه بين ساير گروه ها معني دار نبود، يعني ميزان فاسيكولاسيون به وسيله آتراكوريوم و ليدوكايين به همراه آتراكوريوم در مقايسه با ساكسنيل كولين بدون پيش دارو، كاهش چشمگيري داشت. در مورد ميالژي، 70% بيماران داراي فاسيكولاسيون، دچار ميالژي بعد از عمل شدند و در 30% مابقي، ميالژي بعد از عمل ظاهر نشد. مقايسه گروه هاي دارويي از نظر بروز ميالژي در بيماران نشان مي دهد كه شيوع و شدت ميالژي در گروه 1و3 (به ترتيب 40% و 25%) بيش تر از گروه 2 (5%) بود و اين اختلاف مابين گروه 1 و 2 معني دار بود (P value=0.021) ولي ما بين گروه 1 و 3 معني دار نبود (P value=0.5) و در گروه چهارم نيز هيچ موردي از ميالژي ديده نشد. از نظر شدت ميالژي تنها دو نوع خفيف و متوسط مشاهده شد كه در گروه 3 و 1، هر دو نوع و در گروه 2، تنها نوع خفيف بروز نمود ولي هيچ مورد شديدي گزارش نشد.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان مي دهد كه استفاده از آتراكوريوم به مقدار 3 ميلي گرم و يا ليدوكايين با دوز 1 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن قبل از تزريق ساكسنيل كولين باعث كاهش فاسيكولاسيون و ميالژي بعد از عمل مي گردد، كه در هر دو مورد، آتراكوريوم موثرتراز ليدوكايين مي باشد. همچنين اين بررسي نشان مي دهد، در صورتي كه اين دو با يكديگر بكار روند باعث كاهش بيش تر فاسيكولاسيون شده و مي توانند از ميالژي پيشگيري نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

گل محمدی، م.، و آقاخانلو، م. (1386). مقایسه آتراکوریوم, لیدوکایین هر یک به تنهایی و همراه با یکدیگر در پیشگیری از میالژی بعد از اعمال جراحی ناشی از ساکسنیل کولین. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 14(57), 157-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70047Vancouver : کپی

گل محمدی میترا، آقاخانلو محمدعلی. مقایسه آتراکوریوم, لیدوکایین هر یک به تنهایی و همراه با یکدیگر در پیشگیری از میالژی بعد از اعمال جراحی ناشی از ساکسنیل کولین. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1386 [cited 2021April18];14(57):157-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70047IEEE : کپی

گل محمدی، م.، آقاخانلو، م.، 1386. مقایسه آتراکوریوم, لیدوکایین هر یک به تنهایی و همراه با یکدیگر در پیشگیری از میالژی بعد از اعمال جراحی ناشی از ساکسنیل کولین. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 14(57), pp.157-164. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70047>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی