برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خودکارآمدي ادراک شده و راهبردهاي مقابله اي در موقعيت هاي استرس زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، صفاییه، مجتمع علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی
 
چکیده: 

هدف: اين بررسي، با هدف تعيين رابطه بين خودکارآمدي ادراک شده و راهبردهاي مقابله اي در موقعيت هاي استرس زا انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر با شيوه پيمايشي و مقطعي انجام شد. داده ها از 373 نفر دانشجويان دانشگاه يزد که با روش نمونه گيري خوشه اي - تصادفي، از هفت گروه آموزشي، که به فاصله يک ماه (خرداد 1385) انتخاب شده بودند، گردآوري شد. ابزار گردآوري داده ها مقياس راهبردهاي مقابله اي (
CSS-R)، مقياس خودکارآمدي عمومي (GSES)، مقياس درجه بندي سازگاري اجتماعي (SRRS)، مقياس استرس دانشجويان کارشناسي (USQ) و مقياس ارزيابي چندبعدي رويدادهاي استرس زاي زندگي (MASLES) بود. داده ها به کمک روش تحليل مؤلفه هاي اصلي، روش همبستگي چندمتغيره، آزمون t مستقل، تحليل آنووا و رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت معني داري بين پاسخگويان با سطوح مختلف خودکارآمدي ادارک شده با توجه به راهبردهاي مقابله اي
(P<0.001) به طور کلي و مولفه هاي جستجوي حمايت اجتماعي (P<0.01)، مقابله اجتنابي (P<0.001)، مقابله هيجان مدار (P<0.01)، مقابله فعالانه (P<0.01) و خويشتن داري (P<0.01) ديده شد. تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي نيز نشان داد که متغير خودکارآمدي ادراک شده، 20.3% از واريانس متغير راهبردهاي مقابله اي را تبيين نموده است.
نتيجه گيري: بهره گيري بيشتر افراد با خودکارآمدي بالا از راهبردهاي مقابله اي مساله مدار، و کاربرد بيشتر افراد با خودکارآمدي پايين از راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار، مقابله اجتنابي و خويشتن داري، مورد ترديد قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 300
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی