برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 101 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير زايمان در آب بر درد مرحله فعال زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، خیابان ولی عصر (عج)، خیابان رشید یاسمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سالهاست كه زايمان در آب به عنوان يكي از روشهاي غيردارويي، جهت كاهش درد زايمان در نقاط مختلف دنيا انجام مي شود و اجراي آن در ايران مي تواند گام جديدي در جهت خوشايند سازي زايمان باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير استفاده از حوضچه آب گرم بر شدت درد مرحله فعال زايمان بود. روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع كارآزمايي باليني با گروه كنترل بود كه بر روي 114 زن با حاملگي ترم و زايمان اول تا سوم انجام گرفت. 52 نفر به صورت داوطلبانه در گروه زايمان در آب و 62 نفر با روش نمونه گيري در دسترس، در گروه كنترل قرار گرفتند. زنان در دو گروه، از شروع فاز فعال زايمان (ديلاتاسيون 5-4 سانتي متر)، وارد مطالعه شدند و مراقبت هاي انفرادي دريافت نمودند. زنان گروه زايمان در آب، حداقل به مدت يك ساعت در شروع مطالعه، در مرحله اول زايمان و نيز از شروع مرحله دوم زايمان تا خروج جنين، از حوضچه آب گرم با دماي 36.8-39 درجه سانتي گراد استفاده مي نمودند. شدت درد در زمان هاي مختلف در مرحله اول و همچنين در شروع مرحله دوم زايمان با استفاده از خط كش مدرج 10 شماره اي اندازه گيري شد. از آزمون تي زوج جهت تعيين تغييرات شدت درد در هر گروه و از آزمون هاي كاي دو، تي مستقل و من ويتني جهت مقايسه تغييرات شدت درد بين دو گروه استفاده شد. سطح معني دار آماري 0.05 در نظر گرفته شده بود. يافته ها: نتايج نشان داد كه شدت درد در 15 دقيقه اول، در گروه زايمان در آب، مختصري كاهش يافته و به عبارت بهتر تثبيت شده بود و با گروه كنترل كه افزايش پيدا كرده بود، تفاوت داشت (P=0.009). در شروع مرحله دوم زايمان نيز، شدت درد در گروه زايمان در آب، به طور معني داري كمتر از گروه كنترل بود (P<0.0001). بطور كلي، زنان در گروه زايمان در آب، در مرحله فعال زايمان درد كمتري را نسبت به گروه كنترل تجربه كرده بودند، هر چند كه بجز 2 مورد فوق، تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبود. نتيجه گيري: استفاده از حوضچه آب گرم در طي ليبر و زايمان، با افزايش آرامش مددجو، در تسكين شدت درد زايمان خصوصا در مراحل اوليه و نيز در شروع مرحله دوم زايمان نقش موثري دارد. هر چند كه اختلاف آماري معني داري در بسياري از موارد بين دو گروه مشاهده نشد، ولي كمتر بودن شدت درد در گروه زايمان در آب، از نظر باليني حايز اهميت مي باشد، چرا كه چنانچه بتوان هر چند به صورت جزيي از درد زنان كاست، مي توان تجربه اي خوشايند را براي آنان تضمين نمود و احتمالا قدم موثري در كاهش تعداد سزارين هاي انتخابي به علت ترس از درد زايمان برداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهپوریان، ف.، و کیانی، ک.، و صدیقیان، ه.، و حسینی، ف. (1386). تاثیر زایمان در آب بر درد مرحله فعال زایمان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 14(57), 101-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70024Vancouver : کپی

شاهپوریان فرنگیس، کیانی کیاندخت، صدیقیان هایده، حسینی فاطمه. تاثیر زایمان در آب بر درد مرحله فعال زایمان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1386 [cited 2022January20];14(57):101-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70024IEEE : کپی

شاهپوریان، ف.، کیانی، ک.، صدیقیان، ه.، حسینی، ف.، 1386. تاثیر زایمان در آب بر درد مرحله فعال زایمان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 14(57), pp.101-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70024. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 453 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی