برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 69 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مصرف خوراكي بخش هوايي گياه قره قاط سياه بر يادگيري و حافظه موش صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گروه علوم اعصاب، مرکز تحقیقات پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت قندي با اختلال در روندهاي مرتبط با يادگيري، حافظه و شناخت در جامعه انساني و حيوانات آزمايشگاهي مشخص مي گردد. شواهدي مبني بر اثر ضد ديابتي گياه قره قاط سياه و اثربخشي مصرف ميوه آن بر يادگيري و حافظه در موشهاي سالم وجود دارد؛ لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثر تجويز خوراكي و درازمدت اين گياه بر يادگيري و حافظه در موشهاي صحرايي ديابتي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه از نوع تجربي است، موشهاي صحرايي ماده
(n=36) به طور تصادفي به 4 گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با گياه قره قاط، ديابتي و ديابتي تحت درمان با گياه قره قاط، تقسيم بندي شدند. دو گروه تحت تيمار نيز از غذاي موش حاوي %6.25 گياه به مدت 4 هفته، بدون محدوديت، استفاده نمودند. براي ديابتي نمودن موشها، از استرپتوزوتوسين (streptozotocin) به فرم تك دوز و داخل صفاقي، به ميزان 60 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن حيوان استفاده گرديد. بعلاوه، براي بررسي حافظه و يادگيري حيوانات، ميزان عملكرد از نظر تاخير اوليه و تاخير در حين عبور در آزمون اجتنابي غيرفعال و در صد رفتار تناوب با استفاده از ماز Y در پايان كار تعيين گرديد. از آزمون هاي One-way ANOVA و Repeated measure ANOVA، براي آناليز نتايج وزن و گلوكز و از آزمون Kruskal-Wallis، براي آناليز داده هاي تست رفتاري استفاده گرديد.
يافته ها: در موشهاي ديابتي و ديابتي تحت تيمار با قره قاط، در مورد تاخير اوليه، افزايش معني دار در مقايسه با گروه كنترل بدست آمد
(p<0.05). همچنين، كاهش تاخير در حين عبور در موشهاي ديابتي (p<0.05) و افزايش آن (p<0.05) در موشهاي ديابتي تحت تيمار، در پايان كار بخوبي مشاهده گرديد. تيمار موشهاي گروه كنترل با گياه، تغيير معني دار تاخير در حين عبور را در مقايسه با گروه كنترل بدنبال داشت (p<0.05). درصد تناوب نيز در حيوانات ديابتي، به طور معني دار كمتر از گروه كنترل بود (p<0.05) و درصد تناوب در گروه ديابتي تحت تيمار با قره قاط، تفاوت معني دار با گروه ديابتي نشان نداد و تجويز گياه به گروه كنترل نيز تغيير معني دار در مقايسه با گروه كنترل ايجاد نكرد.
نتيجه گيري: گياه قره قاط موجب تقويت توانايي نگهداري اطلاعات در حافظه و به يادآوري آنها در حيوانات ديابتي مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی