برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بروز ريفلاكس معده به مري بعد از ريشه كني هليكوباكتر پيلوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بررسي هاي اپيدميولوژيك نشان مي دهند كه با كاهش شيوع عفونت هليكوباكتر پيلوري، ميزان ريفلاكس معده به مري افزايش مي يابد. هم چنين نشان داده شده است كه افراد مبتلا به ريفلاكس معده به مري، داراي شيوع كمتري از عفونت هليكوباكترپيلوري هستند. هدف از اين مطالعه بررسي بروز ريفلاكس معده به مري پس از ريشه كني هليكوباكتر پيلوري است.
مواد و روش ها: اين مطالعه كوهورت تاريخي با بررسي پرونده 9500 بيمار انجام گرفته است. بيماراني كه پس از آندوسكوپي اول، با تشخيص ضايعات پيتيك در زمينه هليكوباكترپيلوري مثبت و عدم وجود ريفلاكس معده به مري، تحت درمان ريشه كني هليكوباكترپيلوري قرار گرفته و ريشه كني با تست تنفسي اوره تاييد شده و پس از مدتي به دليل علايم گوارشي فوقاني، تحت آندوسكوپي مجدد قرار گرفته اند، وارد مطالعه شده اند. در آندوسكوپي دوم، علاوه بر وضعيت هليكوباكترپيلوري، ريفلاكس معده به مري نيز مورد توجه قرار گرفته است.
يافته ها: تعداد صد بيمار وارد مطالعه شدند كه 81 نفر آن ها در گروه مورد (هليكوباكترپيلوري منفي) و 19 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران در گروه مورد
37.6±12.6 سال و در گروه كنترل 37.4±12.2 سال بود. متوسط مدت زمان بين دو مراجعه در گروه مورد 29.4±7.9 ماه و در گروه كنترل 32.1±10.1 ماه بود. از نظر سني، جنسي و مدت زمان بين دو مراجعه، تفاوت آماري معني داري بين گروه مورد و گروه كنترل مشاهده نشد. از نظر ايجاد ريفلاكس معده به مري %38.3 بيماران در گروه مورد و %15.8 بيماران در گروه كنترل دچار ريفلاكس معده به مري شده بودند كه اين ميزان در گروه تفاوت آماري معني داري با گروه كنترل داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: درمان ريشه كني هليكوباكتر پيلوري مي تواند منجر به بروز ريفلاكس معده به مري شود. بنابراين در صورت تصميم به درمان بيماران هليكوباكترپيلوري مثبت، بايستي منتظر ايجاد ريفلاكس معده به مري در تعداد قابل توجهي در آن ها بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2572
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی