نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1381 , دوره  38 , شماره  2-1 ; از صفحه 97 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص عوامل بيماري انگومك پسته با واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
بيماري انگومك پسته يكي از مهمترين بيماري هاي درختان پسته در ايران است. تا كنون گونه هاي متعدد Phytophthora از ريشه، طوقه و خاك اطراف ريشه درختان آلوده جدا و بيماريزايي آنها ثبات شده است. عوامل اصلي گموز پسته در كرمان دو گونه بدون پاپيل از اين جنس هستند كه بر اساس خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك به گونه هاي P. rechshleri و P.  megasperma منتسب گرديده اند. به لحاظ خسارت بالاي بيماري و به منظور جلوگيري از انتشار آن روش هاي حساسي جهت تعيين عدم آلودگي گياهان و آب آبياري باغهاي پسته ضروري به نظر مي رسد. در اين بررسي براي تشخيص اختصاصي دو گونه اصلي عامل انگومك پسته از روش PCR بر اساس توالي نوكلئوتيدي نواحي ITS1 و ITS2  (Internally transcribed spacer regions)كرار ژن آر. ان. اي ريبوزومي ژنوم آنها استفاده شد. توالي دي. ان . اي نواحي ITSجدايه هاي P. megasperma از پسته جهت طراحي جفت آغازگر Pis 1 rev و pis 1 fwd مورد استفاده قرار گرفت. اين آغازگرها قطعه اي اختصاصي از نواحي ITS دي . ان . اي ريبوزومي هر 24 جدايه منتسب به P. megasperma را تكثير نمودند. در آزمايش هاي بعدي با استفاده از آغازگرهاي بالا و دي. ان . اي جدايه هاي P. sojae ، p. melonis، P. sinensis، P. cajani و جدايه P. drechsleri از پسته قطعه اي با همين اندازه توليد شد. هيچيك از ديگر گونه هاي خارج از اين گروه با اين دو آغازگر تكثير نيافتند. حساسيت اين آغازگر تا حد تشخيص 4 نانوگرم دي . ان . اي قالب و هم چنين تشخيص هر دو گونه فيتوفتورا عامل گموز پسته در ريشه نهال هاي پسته آلوده در گلخانه بود. روش nested PCR با آغازگرهاي DC6 و ITS4 و در پي آن PCR با دو آغازگر pis 1 rev و pis 1 fwd با گياهان آلوده داراي علائم و بدون علائم قادر به رديابي و تشخيص آلودگي بود. هضم آنزيمي قطعه حاصل از PCR در جدايه هاي پسته با اندونوكلئاز BslI آنرا به دو قطعه 370 و 310 جفت بازي برش داد. اين محل برش مختص جدايه هاي P. megasperma از پسته بوده و در جدايه هاي P. sojae، P. melonis، P. senensis و p. cajani  وجود نداشت. محل برش اندونوكلئاز فوق دو عامل اصلي گموز را از ساير گونه هاي نزديك ياد شده تفكيك نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرابوالفتحی، م.، و علی زاده، ع.، و کوک، د.، و دانکن، ج.، و رحیمیان، ح.، و ارشاد، ج. (1381). تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) . بیماریهای گیاهی, 38(2-1), 97-116. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6978



Vancouver : کپی

میرابوالفتحی منصوره، علی زاده عزیزاله، کوک دیوید ای. ال.، دانکن جیمز ام .، رحیمیان حشمت اله، ارشاد جعفر. تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) . بیماریهای گیاهی. 1381 [cited 2022May27];38(2-1):97-116. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6978



IEEE : کپی

میرابوالفتحی، م.، علی زاده، ع.، کوک، د.، دانکن، ج.، رحیمیان، ح.، ارشاد، ج.، 1381. تشخیص عوامل بیماری انگومک پسته با واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) . بیماریهای گیاهی, [online] 38(2-1), pp.97-116. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6978.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی